Olgu Sunumu

Çekumda Sürpriz Bir Lezyon: Benign Multikistik Peritoneal Mezotelyoma

10.4274/BMB.galenos.2023.2022-11-093

  • Çiğdem Öztürk
  • Hasan Gündoğdu
  • Oğuzhan Okcu
  • Tuğçe Bölme Şavlı

Gönderim Tarihi: 06.11.2022 Kabul Tarihi: 28.01.2023 Bagcilar Med Bull 2023;8(1):99-102

Benign multikistik peritoneal mezotelyoma (BMPM), radyolojik olarak diğer kistik neoplazmlardan ayırt edilmesi zor olan nadir bir neoplazmdır. Kırk bir yaşında kadın hasta karın ağrısı şikayeti ile acil servise başvurdu. Fizik muayene ve radyolojik görüntüleme sonrasında over torsiyonu düşünülerek jinekolojik laparoskopi planlandı. Jinekolojik laparoskopi sırasında çekum bölgesinde sert kitle görüldü ve sağ hemikolektomi yapıldı. Patoloji bölümüne gönderilen örneğin çekum bölgesinde 4x4x2,5 cm boyutlarında multikistik kitle mevcuttu. Hematoksilen-eozin kesitlerindeki morfolojik bulgular ve immünohistokimyasal çalışmalar ile BMPM tanısı konuldu. Klinik ve radyolojik özellikleri göz önüne alındığında zorlu bir süreç olabilen BMPM’nin tanısı esas olarak patolojik olarak konur. Bu lezyonlar sıklıkla tekrarlar ve nadiren malign transformasyon gösterirler. Bu nedenle ayırıcı tanıda mutlaka akılda bulundurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Benign, çekum, mezotelyoma, multikistik, peritoneal

Tam Metin (İngilizce)