Özgün Araştırma

Ektopik Gebelikte Rüptür Belirteci Olarak BhCG: Retrospektif Bir Çalışma

10.4274/BMB.galenos.2021.06.075

  • Özlem Karabay Akgül
  • Evrim Ebru Kovalak
  • Toygun Çakmak
  • Hakan Gürarslan

Gönderim Tarihi: 23.06.2021 Kabul Tarihi: 17.11.2021 Bagcilar Med Bull 2021;6(4):426-430

Amaç:

Ektopik gebelik saptanmış hastalarda rüptür riskinin belirlenmesinde etkili kriterleri bulmaktır.

Yöntem:

Ocak 2018-Ocak 2021 tarihleri arasında üçüncü basamak merkezde ektopik gebelik tanısı ile yatırılan 101 hastanın verileri retrospektif olarak incelendi. Hastaların demografik verileri, başvuru ayı, hastanın başvuru anındaki BhCG değeri, kan grubu, transvaginal ultrasonografi ile endometrial kalınlık, ektopik gebelik odağı varlığı ve hastalara uygulanan tedaviler kaydedildi. Bu veriler, ektopik gebelik rüptürü nedeniyle ameliyat olan ve ameliyat olmadan tedavisi tamamlanan hastalar arasında karşılaştırıldı.

Bulgular:

Verilerin istatistiksel analizinde BhCG >4000 IU/L için sadece rüptür grubunda anlamlı olarak daha sık bulundu. Diğer veriler istatistiksel olarak anlamlı değildi.

Sonuç:

Ektopik gebelik olgularında giriş anındaki BhCG değeri eşik değerini aşarsa ameliyat olma olasılığı artar. Düşük BhCG düzeylerinde tıbbi tedavi daha başarılı olabilir.

Anahtar Kelimeler: BHcg, ektopik gebelik, rüptür öngörüsü, tubal rüptür

Tam Metin (İngilizce)