Olgu Sunumu

COVID-19 Pnömonisi Sonrası Dev Pulmoner Apse: Olgu Sunumu

10.4274/BMB.galenos.2022.2022-08-069

  • Nihal Akçay
  • Mehmet Emin Menentoğlu
  • Ayşe İrem Sofuoğlu
  • Mustafa Oğur
  • Figen Bakırtaş Palabıyık
  • Esra Şevketoğlu

Gönderim Tarihi: 24.08.2022 Kabul Tarihi: 11.11.2022 Bagcilar Med Bull 2022;7(4):371-373

Çocukların Koronavirüs hastalığı-2019 (COVID-19) asemptomatik, hafif veya şiddette hastalık olarak geçirme olasılığı daha yüksektir, ancak ciddi olgular da bildirilmektedir. Daha önce bilinen pontoserebellar hipoplazi tanısı olan 10 yaşında erkek hasta iki günlük ateş sonrası solunum sıkıntısı ile başvurdu. Solunum sıkıntısı nedeniyle entübe edildi. COVID-19 pozitifti. On gün sonra çekilen akciğer grafisinde kistik bir alan gözlendi ve toraks bilgisayarlı tomografisinde kalın duvarlı bir akciğer apsesi görüldü. Perkütan ampiyem drenajı yapıldı. Bu çalışmada COVID-19 pozitif çocukların yoğun bakım takibi sırasında süperenfeksiyonlara sekonder akciğer apsesi gelişebileceğini bildirmek istedik.

Anahtar Kelimeler: Akciğer apsesi, COVID-19, çocuk, süperenfeksiyon

Tam Metin (İngilizce)