Olgu Sunumu

COVID-19 Enfeksiyonu Olan Çocuk Hastalarda Trakeostomi

10.4274/BMB.galenos.2022.2021-11-116

  • Nihal Akçay
  • Zahide Mine Yazıcı
  • Mehmet Emin Menentoğlu
  • Ayşe İrem Sofuoğlu
  • İbrahim Sayın
  • Esra Şevketoğlu

Gönderim Tarihi: 21.11.2021 Kabul Tarihi: 28.02.2022 Bagcilar Med Bull 2022;7(1):80-84

Makalemizde Koronavirüs hastalığı-2019 (COVID-19) enfeksiyonundan sonra trakeostomi uygulanan dört çocuk hasta bildirilmektedir. Bu hastaların ortak özelliği sadece uzun süreli entübasyon değil, aynı zamanda önemli komorbiditelerin olmasıdır. Trakeostomi tüm hastalar tarafından iyi tolere edildi ve sağkalımla sonuçlandı. Trakeostomi çok eski bir cerrahi prosedür olmasına rağmen endikasyon, teknik ve zamanlama açısından COVID-19’lu çocuk hastalarda yeterli deneyim bulunmamaktadır. Tek merkez deneyimimizi sunarak, cerrahi trakeostomi adayı olan, önceden mevcut komorbiditeleri olan COVID-19’lu çocuk hastalarda trakeostomi yönetimini tartıştık.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, pediatrik, trakeostomi

Tam Metin (İngilizce)