Özgün Araştırma

Böbrek Nakli Hastalarında Transplantasyon ile İlgili Bilgi, Algılama ve Yaşam Değişikliklerinin Değerlendirilmesi

10.4274/BMB.galenos.2019.11.022

  • Oya Bozkurt

Gönderim Tarihi: 12.11.2019 Kabul Tarihi: 08.12.2019 Bagcilar Med Bull 2020;5(1):1-6

Amaç:

Bu çalışmanın amacı, böbrek nakli yapılan hastalarda gelecekteki süreçler için faydalı olabilecek değişkenleri belirlemek amacıyla tedaviye uyum, bilgi düzeyleri, bireysel algılar ve yaşam tarzı değişiklikleri gibi öznel faktörleri belirlemektir.

Yöntem:

Bu çalışma Gaziosmanpaşa Hastanesi Nefroloji Bölümü’nde Ocak 2019 ve Kasım 2019 tarihleri arasında yapıldı. En az 3 ay önce böbrek nakli yapılan, nefroloji kliniğine başvurarak ayakta tedavi görmekte olan, 18-70 yaşları arasında 50 kişi çalışmaya alındı. Hastalara nakil hakkındaki bilgileri, nakil sürecindeki yaşam tarzı değişiklikleri ve kişisel algılarını içeren yarı yapılandırılmış bir anket formu uygulandı.

Bulgular:

Tüm hastalar, nakil işleminin her adımından memnun olduğunu belirtti. Hastaların %32’si ilaç ve hastane ziyaretlerinden rahatsızdı ve %44’ü diyaliz yaşamlarında olmadığı için mutluydu. Böbrek nakli yapılan hastaların %86’sı ameliyat sonrası yaşam kalitesini arttırdığını bildirdi ve %36,7’si cinsel yaşamlarının olumlu yönde değiştiğini belirtti. Tedaviye bağlı olanların çoğunlukla ilaç kullanımını (%24) kesintiye uğrattığı, erkeklerin ve ayrıca çocuklu hastaların cinsel yaşantılarının transplantasyondan sonra daha olumlu etkilendiği bulundu. Tedavi öncesi yeterli bilgi alamayanların tedaviye uyumu ile ilgili olarak daha fazla problemi vardı.

Sonuç:

Hastaların yaşam kalitesinin böbrek nakli sonrası anlamlı şekilde arttığı tespit edildi. Nakilden erkek cinselliği daha olumlu yönde etkilenmiştir. Hastaların böbrek nakli öncesinde bilgi ve algılarını geliştirmeye çaba göstererek, hasta memnuniyeti ve tedaviye uyum önemli ölçüde iyileştirilebilir.

Anahtar Kelimeler: Böbrek nakli, bilgi, bireysel algı, tedaviye uyum

Tam Metin (İngilizce)