Özgün Araştırma

Bağcılar Tıp Bülteni’nde Aralık 2016 ve Haziran 2020 Tarihleri Arasında Yayımlanan Makalelerin Atıf Analizlerinin Değerlendirilmesi

10.4274/BMB.galenos.2021.02.025

  • Aykut Çolakerol
  • Mustafa Zafer Temiz
  • Salih Zeki Sönmez
  • İbrahim Hacıbey
  • Ramazan Ömer Yazar
  • Engin Kadıralı
  • Atilla Semerciöz

Gönderim Tarihi: 09.02.2021 Kabul Tarihi: 04.03.2021 Bagcilar Med Bull 2021;6(2):157-160

Amaç:

Bağcılar Tıp Bülteni (BMB) Dergisi’nin ilk yayın tarihi olan Aralık 2016’dan Haziran 2020’ye kadar olan yayın özelliklerini ve atıf analizini bibliyometrik yöntemler kullanarak tanımlamak.

Yöntem:

Aralık 2016-Haziran 2020 yılları arasında BMB’de yayınlanan makaleler analiz edildi. Dergi veritabanı yazıların tipine (orijinal makale, derleme, olgu sunumu, editöre mektup), makalenin ilgili branşına ve coğrafik orijinine göre değerlendirildi. Ayrıca toplam atıf miktarının toplam yayınlanmış makale sayısına bölünmesi suretiyle atıf oranı da hesaplandı.

Bulgular:

Toplam 88 makale çalışmaya dahil edildi. Yayınlanan makalelerde ilk 3 sırayı sırasıyla nöroşirurji, anestezi ve reanimasyon ve pediyatri (%27,27, %13,6 ve %11,36) bölümleri aldı. Atıf oranları sırasıyla orijinal makale, olgu sunumu ve derleme olacak şekilde %15,7, %10,3 ve %0 olarak hesaplandı. Makalelerin birçoğu Türkiye’de Marmara Bölgesi’nden yayınlandı (%81,81). İki farklı yabancı ülkeden yayınlanan makale sayısı 4 (%4,5) olarak hesaplandı. Bütün yabancı makaleler farmakoloji, mikrobiyoloji ve fizyoloji gibi preklinik branşlara aitti.

Sonuç:

Çalışmamız, yakın gelecekte derginin TÜBİTAK/ULAKBİM’de indekslenmesinden önceki ve sonraki atıf sayılarını ve özelliklerini karşılaştırma fırsatı sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Atıflar, Bağcılar Tıp Bülteni, makaleler

Tam Metin (İngilizce)