Özgün Araştırma

Antrenmanlı Sporcularda Statik ve Dinamik Germe Egzersizlerinin Diz Kas Gücü Üzerine Etkisi

10.4274/BMB.galenos.2020.05.16

  • Chasan Mola Ali
  • Filiz Tuna
  • Hasan Kerem Alptekin
  • Derya Demirbağ Kabayel
  • Hakan Tuna

Gönderim Tarihi: 09.05.2020 Kabul Tarihi: 05.08.2020 Bagcilar Med Bull 2020;5(3):107-115

Amaç:

Bu çalışmanın amacı, basketbol oyuncularında fiziksel dayanıklılığı artırmak için müsabaka öncesi en uygun protokolün belirlenmesinde iki farklı germe egzersizinin etkilerini incelemektir.

Yöntem:

Bu çalışmada, 32 basketbol oyuncusu (ortalama yaş 22,75±2,73, kilo 87,47±10,99 kg, boy 188,85±7,35 cm, vücut kitle indeksi 24,46±1,89) yer almıştır. Basketbol oyuncuları antrenman deneyimlerine göre iki farklı germe egzersizi yapmak üzere randomize olarak gruplara ayrılmıştır: ardışık rastgele seçim yapılarak iyi antrenmanlı basketbol oyuncuları (antrenman sayısı =5 gün/hafta, grup I ve II), kötü antrenmanlı basketbol oyuncuları (1 gün/hafta, grup III ve IV). Grup I ve III için dinamik germe, ardından bir hafta sonra statik germe, grup II ve IV için statik germe, ardından bir hafta sonra dinamik germe egzersizleri sonrası izokinetik test uygulanmıştır.

Bulgular:

Düşük-idmanlı basketbol oyuncularında, statik germe egzersizleri, daha yüksek ekstansör kas gücü ve dayanıklılık verileri gösterirken, dinamik germe, diz fleksör gücü ve dayanıklılığını artırmıştır.

Sonuç:

Bulgularımız, basketbol oyuncularında antrenman durumuna göre (iyi antrenmanlı, kötü antrenmanlı) germe egzersizlerinin seçilmesini önermektedir. Hem statik hem de dinamik germe egzersizleri etkili bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Dinamik germe, izokinetik test, statik germe

Tam Metin (İngilizce)