Olgu Sunumu

Akut Pankreatit Etiyolojilerinin Sıra Dışı Bir Kombinasyonu: Hipertrigliseridemi ve Karbamazepin Kullanımı

10.4274/BMB.galenos.2020.10.017

  • Sevgi Herek
  • Celalettin Herek
  • Mediha İrem Onar
  • Pervin Gümülcineli
  • Ömer Saçlı
  • Ahmet Engin Atay

Gönderim Tarihi: 15.10.2019 Kabul Tarihi: 15.01.2020 Bagcilar Med Bull 2020;5(1):21-23

Birçok farklı etiyolojik faktörün neden olduğu akut pankreatit (AP) olgularının %10’dan, hipertrigliseridemi ve kronik ilaç kullanımı sorumludur. Amacımız hipertrigliseritemisi olan ve karbamazepin kullanan hastada gelişen AP olgusunu sunmaktır.

Anahtar Kelimeler: Akut pankreatit, hipertrigliseridemi, karbamazepin kullanımı

Tam Metin (İngilizce)