Olgu Sunumu

Akut Apandisit ile Eş Zamanlı Tubal Heterotopik Gebelik: Bir Olgu Sunumu ve 5 Olgunun Literatür Taraması

10.4274/BMB.galenos.2023.2023-03-034

  • Yousef Barakat Alkouz
  • Muhammad Candragupta Jihwaprani
  • Tiara Dinar Ismirahmadani
  • Mohamed Abdulnasser Abdulmonem
  • Ahmed Assef Mousa

Gönderim Tarihi: 30.03.2023 Kabul Tarihi: 25.08.2023 Bagcilar Med Bull 2023;8(4):386-391

Heterotopik gebelik (HP), hem intrauterin hem de ektopik gebeliklerin aynı anda var olduğu durumlarda ortaya çıkan ciddi bir obstetrik fenomendir. Potansiyel olarak yaşamı tehdit eden sonuçları olan son derece nadir bir durumdur. Gebelikte akut apandisit insidansı genellikle gebe olmayan popülasyona göre daha az görülür ve HP ile birlikteliği son derece nadirdir. Burada, gebeliğin 12. haftasında akut şiddetli sağ alt karın ağrısı ile başvuran 32 yaşında G2P1 bir kadında ortaya çıkan apandisit ile komplike bir HP olgusu sunuyoruz. Herhangi bir yardımcı üreme teknolojisi öyküsünü veya ektopik gebelik için risk faktörlerini reddetti. Muayenede hastanın bilinci açık, oryante, ateşsiz ve hemodinamik olarak stabildi. Karın palpasyonla şişmiş ve hassastı. Pelvik ultrasonografi, sağ uterus duvarında çevreleyen periferik vaskülarite ile heterojen bir kitle ile canlı intrauterin gebelik gösterdi. İntraperitoneal boşlukta sıvı koleksiyonları da görüldü. Hastaya sağ salpenjektomi ve apendektomi ile acil laparotomi uygulandı. Erken tanı ve tedavi, olumlu obstetrik sonuçlar ve uzun vadeli prognoz ile ilişkilidir. Laparoskopi veya laparotomi ile cerrahi bir yaklaşım, tıbbi veya konservatif tedaviye kıyasla daha uygundur.

Anahtar Kelimeler: Apandisit, apendektomi, ektopik gebelik, heterotopik gebelik, salpenjektomi

Tam Metin (İngilizce)