ISSN: 2547-9431
T.C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesinin süreli bilimsel yayınıdır.
Ailevi Akdeniz Ateşi Hastalığının çok nadir bir komplikasyonu; kemik iliği ödemi ve psödokist: Olgu sunumu
Abuzer Coskun, Sevki Hakan Eren, Mehmet Eren, Sedat Ozbay
Bagcilar Medical Bulletin 2018;3(3):41-44
Ailesel Akdeniz Ateşi (AAA) en sık rastlanan otoinflamatuvar hastalıklardandır. AAA, tekrarlayan ateş, geçici ve kendini sınırlayan poliserozi ile karakterize, kolşisin tedavisine iyi yanıt veren bir hastalıktır. Hastaların %95'inde ilk atak şiddetli karın ağrısı şeklinde görülür. Plöritik göğüs ağrısı, plevralefüzyon ve ateşle başlayan ilk atak sıklığı %10'un altındadır. Olguların %90’ının başlangıcı 20 yaşından öncedir. Kırk yaşından sonra nadiren tanı konulur (%1.25). Bu olgu sunumunda; 40 yaşından sonra AAA tanısı konulan bir olguyu, bu yaş grubunda tanı konulmasının çok nadir olması ve beklenmedik komplikasyonlar görülebildiği için, hastanın klinik takibi, tedavisi ve literatür eşliğinde sunmak istedik.

Anahtar Kelimeler: Ailevi Akdeniz Ateşi, kemik iliği ödemi, psödokist

Copyright © 2016 Bagcilar Medical Bulletin All rights reserved. Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık A.Ş.