Olgu Sunumu

Yapışık İkizin Nadir Bir Türü Olan Sefalotorakoomfaloselin Prenatal Tanısı: Olgu Sunumu

10.4274/BMB.galenos.2021.01.09

  • Yasin Ceylan
  • Bertan Akar
  • İlteriş Yaman
  • Selim Akkaya

Gönderim Tarihi: 12.06.2021 Kabul Tarihi: 26.03.2021 Bagcilar Med Bull 2021;6(2):207-209

Nadir görülen yapışık ikizler monoamniyotik ve monokoryonik gebelik sonucu oluşur. Biz prenetal ultrasonografik muayene ile tanı konulan sefalotorakoomfoloselli yapışık ikiz olgusunu sunuyoruz. Yirmi altı yaşında, gravida 2, parite 1 kadın hasta, 24 haftalık şüpheli yapışık ikiz tanısıyla bizim perinatoloji ünitesine sevk edilmişti. Genetik anamoli açısından aile öyküsü yoktu. Yapışık ikiz tanısı prenatal ultrasonografik muayene ile onaylandı. Yapışık ikizler aynı iki bireyin anatomik bölümlerinin birleşmesi ile ve bir veya daha çok vital organlarının paylaşılması ile oluşur. Yapışık ikiz insidansı her canlı doğumda 1:50.000’den 1:250.000’e kadar değişir. Biz yapışık ikizlerin nadir bir türü olan erkek sefalotorakoomfoloselli yapışık ikiz olgusunu sunduk. Paylaşılan organların prenatal tanısı gebelik terminasyonunun kabul ettirilmesi veya cerrahi seperasyon yöntemleri ile konulur.

Anahtar Kelimeler: Bitişik, ikizler, prenatal, prenatal tanı, ultrasonografi

Tam Metin (İngilizce)