Olgu Sunumu

Nadir Bir Pediyatrik Pelvik Ektopik Böbrek Yaralanması

10.4274/BMB.galenos.2023.2023-11-101

  • Emrah Yakut
  • Kenan Öztorun

Gönderim Tarihi: 13.11.2023 Kabul Tarihi: 08.12.2023 Bagcilar Med Bull 2024;9(1):74-76

Pediyatrik popülasyonda ise tüm abdominal künt travmaların %10-20’sinde ve penetran travmaların %3-4’ünde renal yaralanma meydana gelmektedir. Motorlu araç kazası sonucu künt batın travması geçiren 6 yaşındaki kız çocuğu hastanemiz acil servisinde değerlendirildi. Şiddetli sol yan ve karın ağrısı şikayeti vardı. Karın sol kadranlarda defans ve yine solda kostovertebral açı hassasiyeti saptandı. Abdomen bilgisayarlı tomografisi neticesinde sol pelvik ektopik böbrek ve bu böbrekte grade üç laserasyon saptandı. Hasta üroloji servisimize yatırıldı ve hemodinamik stabilite sağlandıktan sonra konservatif izleme karar verildi. Takiplerinde kliniği, vital bulguları ve laboratuvar değerleri stabil seyreden hasta taburcu edildi. Sonuç olarak bu deneyimden yola çıkarak çocuk pelvik ektopik böbrek yaralanması tedavi yönetiminin, yaralanmanın sınıflamasına uygun olarak ortotopik böbrekler ile benzer şekilde yapılabileceği düşüncesindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Akut böbrek hasarı, ektopik pelvik böbrek, konservatif tedavi

Tam Metin (İngilizce)