Özgün Araştırma

Kemik Tümörleri ile Alakalı Youtube Videolarının Kalite ve Güvenilirlik Analizi

10.4274/BMB.galenos.2020.07.29

  • Sezgin Bahadır Tekin
  • Erman Öğümsöğütlü

Gönderim Tarihi: 13.07.2020 Kabul Tarihi: 19.08.2020 Bagcilar Med Bull 2020;5(3):133-137

Amaç:

Çalışmanın amacı Youtube’daki kemik tümörleri ile alakalı videoların kalitesini ve güvenilirliğini değerlendirmektir.

Yöntem:

Youtube arama sekmesine anahtar kelime olan ‘bone tumors’ yazılarak ilk çıkan 50 video çalışmaya dahil edildi. Videolar iki ortopedik cerrah tarafından analiz edildiler. Tüm videolar uzunluk, izlenme sayısı, like sayısı ve videonun kaynağı bilgileri ile analiz edildiler. Videoların kalitesini değerlendirmek için Global Kalite skoru (GKS) (score range: 0-4), Journal of the American Medical Association (JAMA) (0-5) ve DISCERN (15-75) skorlama sistemleri kullanıldı. Elde edilen veriler bu skorlama sistemlerine göre istatistiksel olarak analiz edildiler.

Bulgular:

Analiz edilen 50 videodan 4 (%8) video animasyon içeriyorken 46 (%92) video ise içermiyordu, 12 (%24) video hekimler, 23 (%46) video sağlık kanalı, 10 (%20) video üniversite, 3 (%6) video klinik, 1 (%2) video hastane, 1 (%2) video ise trainer tarafından eklenmişti. Ortalama video uzunluğu 16 dakika 18 saniye (38-6,088 saniye), ortalama izlenme sayısı 14856,24 (41-84,253), ortalama like sayısı 130,50 (1-1,448) idi. Ortalama GKS skoru 2,22 (1-4), ortalama JAMA 2,12 (1-3), ortalama Discern skoru ise 33,48 (17-66) idi. Her iki araştırmacı arasında skorlama sistemleri ve video uzunluğu, beğeni sayısı ve izlenme oranları açısından istatistiksel olarak fark yoktu.

Sonuç:

Kemik tümörleri ile alakalı Youtube videolarının kalitesi düşüktür. Bu durum iyileştirilerek malignitesi olan hastalara daha doğru enformasyon sağlanabilir ve hastalar daha doğru bilgilerle tedavi süreçlerini devam ettirebilirler.

Anahtar Kelimeler: Kemik tümörleri, video analizi, video kalitesi, youtube

Tam Metin (İngilizce)