Olgu Sunumu

Geç Tanı Konulan Sezaryen Mesane Yaralanması Olgusu

10.4274/BMB.galenos.2023.2023-04-037

  • Gülseren Polat
  • Tuğba Akçaoğlu
  • Gökhan Çalık
  • Vahit Güzelburç

Gönderim Tarihi: 10.04.2023 Kabul Tarihi: 09.06.2023 Bagcilar Med Bull 2023;8(4):392-395

Sezaryen doğumlarda intraoperatif mesane yaralanması maternal morbiditeye neden olan önemli bir komplikasyondur. Daha önce geçirilen batın operasyonlarından kaynaklanan mesane yapışıklıkları, acil şartlarda sezaryen yapma, uzamış doğum eylemi sonrası veya doğumun ikinci evresinde sezaryen uygulama, mesane yaralanması için predispozan faktörlerdir. Mesane yaralanmasını önlemek için riskli olgularda peritoneal insizyon yapılmasında, bebeğin doğumunda, histerotomi ve fasya kapanması sırasında mesane yaralanması farkındalığının olması önemlidir. Bu yazıda, sezaryenden bir hafta sonra intraperitoneal mesane perforasyonu, batın içi apse ve peritonit tanısı almış bir hastanın tanı ve tedavisini, güncel literatür eşliğinde sunuyoruz. Olgumuzda intraoperatif tanı konulamamış, postop aktif hematüri gözlenmemiş, postop ileus tanısı üzerine yoğunlaşılmış ve bu süreçte hastada batın içi apseler gelişmiştir. Operasyondan bir hafta sonra akut batın tablosuyla yatırılan hastanın preop-postop yönetiminde kadın doğum, genel cerrahi, üroloji, radyoloji, enfeksiyon hastalıkları, anestezi hekimlerinden oluşan multidisipliner ekip çalışması yapılmış olmasıyla tedavide başarılı olunmasını sağlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Batın apseleri, mesane yaralanması, sezaryen

Tam Metin (İngilizce)