Uterin Rüptür: On Beş Haftalık Rüptüre Non-komünikan Rudimenter Horn Gebelik
PDF
Atıf
Paylaş
Talep
Olgu Sunumu
P: 139-142
Haziran 2024

Uterin Rüptür: On Beş Haftalık Rüptüre Non-komünikan Rudimenter Horn Gebelik

Bagcilar Med Bull 2024;9(2):139-142
Bilgi mevcut değil.
Bilgi mevcut değil
Alındığı Tarih: 29.10.2023
Kabul Tarihi: 26.01.2024
PDF
Atıf
Paylaş
Talep

ÖZET

Rüptüre olmuş 15 hafta non-kominike rudimenter uterin horn gebeliğin takip ve tedavisinde izlenmesi gereken yolu değerlendirdik. Yirmi iki yaşında gravida üç bir normal doğum bir abortusu olan son adet tarihine göre 15 hafta 4 günlük gebeliği olduğu tespit edilen hasta, kliniğimize karın ağrısı tablosu ile geldi. Transvajinal ultrasonda uterin kavitenin 30 mm düzensiz olması ve uterus önünde 12+5 hafta ölçülerinde kalp atışı olmayan fetüs tespit edilmesi üzerine uterin rüptür düşünülerek acil laparotomi yapıldı. Rudimenter horn gebeliğin tanısı koymak zordur. Bu nedenle ilerleyen gebelik haftalarında karşımıza rüptür ile gelebilir. Böyle bir hastada en uygun yaklaşım non-komunike uterin hornu eksize etmektir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar kelimeler: Müllerian kanallar, pelvik ağrı, uterin rüptür

Öz

Rüptüre olmuş 15 hafta non-kominike rudimenter uterin horn gebeliğin takip ve tedavisinde izlenmesi gereken yolu değerlendirdik. Yirmi iki yaşında gravida üç bir normal doğum bir abortusu olan son adet tarihine göre 15 hafta 4 günlük gebeliği olduğu tespit edilen hasta, kliniğimize karın ağrısı tablosu ile geldi. Transvajinal ultrasonda uterin kavitenin 30 mm düzensiz olması ve uterus önünde 12+5 hafta ölçülerinde kalp atışı olmayan fetüs tespit edilmesi üzerine uterin rüptür düşünülerek acil laparotomi yapıldı. Rudimenter horn gebeliğin tanısı koymak zordur. Bu nedenle ilerleyen gebelik haftalarında karşımıza rüptür ile gelebilir. Böyle bir hastada en uygun yaklaşım non-komunike uterin hornu eksize etmektir.

References

1
Fontana L, Gentilin B, Fedele L, Gervasini C, Miozzo M. Genetics of Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH) syndrome. Clin Genet 2017;91(2):233-246.
2
Venetis CA, Papadopoulos SP, Campo R, Gordts S, Tarlatzis BC, Grimbizis GF. Clinical implications of congenital uterine anomalies: a meta-analysis of comparative studies. Reprod Biomed Online 2014;29(6):665-683.
3
Grimbizis GF, Camus M, Tarlatzis BC, Bontis JN, Devroey P. Clinical implications of uterine malformations and hysteroscopic treatment results. Hum Reprod Update 2001;7(2):161-174.
4
Panagiotopoulos M, Tseke P, Michala L. Obstetric Complications in Women With Congenital Uterine Anomalies According to the 2013 European Society of Human Reproduction and Embryology and the European Society for Gynaecological Endoscopy Classification: A Systematic Review and Meta-analysis. Obstet Gynecol 2022;139(1):138-148.
5
Chen LH, Tan KH, Yeo GS. A ten-year review of uterine rupture in modern obstetric practice. Ann Acad Med Singap 1995;24(6):830-835.
6
Sweeten KM, Graves WK, Athanassiou A. Spontaneous rupture of the unscarred uterus. Am J Obstet Gynecol 1995;172(6):1851-1855; discussion 1855-1856.
7
Lin PC, Bhatnagar KP, Nettleton GS, Nakajima ST. Female genital anomalies affecting reproduction. Fertil Steril 2002;78(5):899-915.
8
Heinonen PK. Gestational hypertension and preeclampsia associated with unilateral renal agenesis in women with uterine malformations. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2004;114(1):39-43.
9
Ekin M, Yaşar L, Ertürk D, Özdemir İA, Keven MC. Incomplete rupture of pregnancy in the non-communicating rudimentary uterine horn at 26 weeks gestation, with neonatal and maternal survival. Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2009;19(6):365-367.
10
Nahum GG. Rudimentary uterine horn pregnancy. The 20th-century worldwide experience of 588 cases. J Reprod Med 2002;47(2):151-163.
2024 ©️ Galenos Publishing House