Tendon Kılıfının Tenosinovyal Dev Hücreli Tümörlerinde 12 Yıllık Deneyim: Tek Bir Kurumdan 95 Olgunun Gözden Geçirilmesi
PDF
Atıf
Paylaş
Talep
Özgün Araştırma
P: 114-120
Haziran 2024

Tendon Kılıfının Tenosinovyal Dev Hücreli Tümörlerinde 12 Yıllık Deneyim: Tek Bir Kurumdan 95 Olgunun Gözden Geçirilmesi

Bagcilar Med Bull 2024;9(2):114-120
Bilgi mevcut değil.
Bilgi mevcut değil
Alındığı Tarih: 02.04.2024
PDF
Atıf
Paylaş
Talep

ÖZET

Amaç:

Tendon kılıfının tenosinovyal dev hücreli tümörlerinde (TGCT) 12 yıllık deneyimimizi, tek bir kurumda lokalize TGCT eksizyonu yapılan 95 olgunun demografik özelliklerini ve klinikopatolojik özelliklerini özetleyerek sunmayı ve hastalar arasında cinsiyet ve tümör yerleşimi ile ilişkili faktörleri araştırmayı amaçladık.

Yöntem:

TGCT’li 95 hastanın tıbbi kayıtları gözden geçirildi. Demografik özellikler ve klinikopatolojik bulgular toplandı ve cinsiyet ve tümör yerleşimine göre karşılaştırıldı.

Bulgular:

Kadınların çoğunlukta olduğu görüldü (%78,95). Ortalama yaş 41,09±14,26 yıl idi. Hastaların çoğunluğu ellerde TGCT’ye sahipti (%75,79) ve en sık D1 ve D2’de tümör tutulumu vardı (sırasıyla n=21 ve 25). Ortalama 84,3 aylık (aralık: 14-136) takip süresi boyunca 5 hastada (%5,26) tümör kemiğe/ekleme invaze olmuş ve toplam 4 nüks (%4,21) tespit edilmiştir. İki cinsiyet arasında demografik ve klinikopatolojik özellikler açısından anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0,05). Bununla birlikte, erkek hastaların medyan tümör boyutunda kadınlara göre anlamlı bir artış vardı (p=0,011). El parmakları arasında da demografik ve klinikopatolojik özellikler açısından anlamlı bir fark yoktu (p>0,05).

Sonuç:

Çalışmamız, bir üçüncü basamak hastanede 12 yıllık sure boyunca localize TGCT’ler için cerrahi rezeksiyon uygulanan 95 hastanın kapsamlı bir analizini sunmaktadır. TGCT’ler, çeşitli klinik tabloları ve değişken nüks oranları nedeniyle tedavide benzersiz zorluklar oluşturmaktadır. Çoğunlukla benign olmalarına rağmen, nüks ve kemik/eklem invazyonu sergileyen TGCT’ler titiz takip ve değerlendirme gerektirir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar kelimeler: Cinsiyet, nüks, tenosinovyal dev hücreli tümörler, tümör yerleşimi

Öz

Amaç

Tendon kılıfının tenosinovyal dev hücreli tümörlerinde (TGCT) 12 yıllık deneyimimizi, tek bir kurumda lokalize TGCT eksizyonu yapılan 95 olgunun demografik özelliklerini ve klinikopatolojik özelliklerini özetleyerek sunmayı ve hastalar arasında cinsiyet ve tümör yerleşimi ile ilişkili faktörleri araştırmayı amaçladık.

Yöntem

TGCT’li 95 hastanın tıbbi kayıtları gözden geçirildi. Demografik özellikler ve klinikopatolojik bulgular toplandı ve cinsiyet ve tümör yerleşimine göre karşılaştırıldı.

Bulgular

Kadınların çoğunlukta olduğu görüldü (%78,95). Ortalama yaş 41,09±14,26 yıl idi. Hastaların çoğunluğu ellerde TGCT’ye sahipti (%75,79) ve en sık D1 ve D2’de tümör tutulumu vardı (sırasıyla n=21 ve 25). Ortalama 84,3 aylık (aralık: 14-136) takip süresi boyunca 5 hastada (%5,26) tümör kemiğe/ekleme invaze olmuş ve toplam 4 nüks (%4,21) tespit edilmiştir. İki cinsiyet arasında demografik ve klinikopatolojik özellikler açısından anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0,05). Bununla birlikte, erkek hastaların medyan tümör boyutunda kadınlara göre anlamlı bir artış vardı (p=0,011). El parmakları arasında da demografik ve klinikopatolojik özellikler açısından anlamlı bir fark yoktu (p>0,05).

Sonuç

Çalışmamız, bir üçüncü basamak hastanede 12 yıllık süre boyunca localize TGCT’ler için cerrahi rezeksiyon uygulanan 95 hastanın kapsamlı bir analizini sunmaktadır. TGCT’ler, çeşitli klinik tabloları ve değişken nüks oranları nedeniyle tedavide benzersiz zorluklar oluşturmaktadır. Çoğunlukla benign olmalarına rağmen, nüks ve kemik/eklem invazyonu sergileyen TGCT’ler titiz takip ve değerlendirme gerektirir.

References

1
Chou LB, Ho YY, Malawer MM. Tumors of the foot and ankle: experience with 153 cases. Foot Ankle Int 2009;30(9):836-841.
2
Darwish FM, Haddad WH. Giant cell tumour of tendon sheath: experience with 52 cases. Singapore Med J 2008;49(11):879-882.
3
Kitagawa Y, Takai S. Optimal Treatment for Tenosynovial Giant Cell Tumor of the Hand. J Nippon Med Sch 2020;87(4):184-190.
4
Verspoor FG, van der Geest IC, Vegt E, Veth RP, van der Graaf WT, Schreuder HW. Pigmented villonodular synovitis: current concepts about diagnosis and management. Future Oncol 2013;9(10):1515-1531.
5
Çevik HB, Kayahan S, Eceviz E, Gümüştaş SA. Tenosynovial giant cell tumor in the foot and ankle. Foot Ankle Surg 2020;26(6):712-716.
6
Stephan SR, Shallop B, Lackman R, Kim TWB, Mulcahey MK. Pigmented Villonodular Synovitis: A Comprehensive Review and Proposed Treatment Algorithm. JBJS Rev 2016;4(7):e3.
7
Fotiadis E, Papadopoulos A, Svarnas T, Akritopoulos P, Sachinis NP, Chalidis BE. Giant cell tumour of tendon sheath of the digits. A systematic review. Hand (N Y) 2011;6(3):244-249.
8
Ottaviani S, Ayral X, Dougados M, Gossec L. Pigmented villonodular synovitis: a retrospective single-center study of 122 cases and review of the literature. Semin Arthritis Rheum 2011;40(6):539-546.
9
Grover R, Grobbelaar AO, Richman PI, Smith PJ. Measurement of invasive potential provides an accurate prognostic marker for giant cell tumour of tendon sheath. J Hand Surg Br 1998;23(6):728-731.
10
Jalgaonkar A, Dhinsa B, Cottam H, Mani G. Giant cell tumours of tendon sheath of hand: causes and strategies to prevent recurrence. Hand Surg 2011;16(2):149-154.
11
Di Grazia S, Succi G, Fragetta F, Perrotta RE. Giant cell tumor of tendon sheath: study of 64 cases and review of literature. G Chir 2013;34(5-6):149-152.
12
Palmerini E, Staals EL, Maki RG, Pengo S, Cioffi A, Gambarotti M, et al. Tenosynovial giant cell tumour/pigmented villonodular synovitis: outcome of 294 patients before the era of kinase inhibitors. Eur J Cancer 2015;51(2):210-217.
13
Shi J, Zheng J, Zhou X, Li Z, Chen X, Gao W, et al. Risk Factors Associated With Postoperative Recurrence in Patients With Tenosynovial Giant Cell Tumor of the Hand: A Retrospective Cohort Study. Ann Plast Surg 2019;83(5):523-528.
14
Gouin F, Noailles T. Localized and diffuse forms of tenosynovial giant cell tumor (formerly giant cell tumor of the tendon sheath and pigmented villonodular synovitis). Orthop Traumatol Surg Res 2017;103(1S):S91-S97.
15
Beytemur O, Albay C, Adanir O, Chiomet Amet A, Gulec MA. Cutaneous Metastasis of Pancreatic Carcinoma Seen in the Left Gluteal Region and Axilla. Bagcilar Medical Bulletin 2016;1(1):23-25.
16
Reilly KE, Stern PJ, Dale JA. Recurrent giant cell tumors of the tendon sheath. J Hand Surg Am 1999;24(6):1298-1302.
17
Lautenbach M, Kim S, Millrose M, Eisenschenk A. Nodular giant cell tumour of the tendon sheath of the hand: analysis of eighty-four cases: diagnostic decisions and outcome. Int Orthop 2013;37(11):2211-2215.
18
Kitagawa Y, Ito H, Yokoyama M, Sawaizumi T, Maeda S. The effect of cellular proliferative activity on recurrence and local tumour extent of localized giant cell tumour of tendon sheath. J Hand Surg Br 2004;29(6):604-607.
19
Williams J, Hodari A, Janevski P, Siddiqui A. Recurrence of giant cell tumors of the hand: a prospective study. J Hand Surg Am 2010;35:451-456.
20
Ehrenstein V, Andersen SL, Qazi I, Sankar N, Pedersen AB, Sikorski R, et al. Tenosynovial Giant Cell Tumor: Incidence, Prevalence, Patient Characteristics, and Recurrence. A Registry-based Cohort Study in Denmark. J Rheumatol 2017;44(10):1476-1483.
21
Tsukamoto S, Zucchini R, Staals EL, Mavrogenis AF, Akahane M, Palmerini E, et al. Incomplete resection increases the risk of local recurrence and negatively affects functional outcome in patients with tenosynovial giant cell tumor of the hindfoot. Foot Ankle Surg 2020;26(7):822-827.
2024 ©️ Galenos Publishing House