Pediyatrik Olguların Damaryolu Erişiminde Kullanılan Düşük Doz İntramusküler Ketaminin, Manyetik Rezonans Görüntülenmesinde Sedasyon Anestezisindeki Yeri
PDF
Atıf
Paylaş
Talep
P: 21-30
Mart 2024

Pediyatrik Olguların Damaryolu Erişiminde Kullanılan Düşük Doz İntramusküler Ketaminin, Manyetik Rezonans Görüntülenmesinde Sedasyon Anestezisindeki Yeri

Bagcilar Med Bull 2024;9(1):21-30
Bilgi mevcut değil.
Bilgi mevcut değil
Alındığı Tarih: 20.09.2023
Kabul Tarihi: 14.02.2024
Yayın Tarihi: 21.03.2024
PDF
Atıf
Paylaş
Talep

ÖZET

Amaç:

Pediyatrik olguların, manyetik rezonans görüntüleme (MRG) işlemi esnasında sedasyon amaçlı ketamin kullanımına dair sayılı miktarda çalışma mevcutken, ilk kez çalışmamızda intramusküler yoldan damar yolu erişimi için uygulanılan düşük doz ketaminin hemodinamik, sedasyon ve derlenme ve MRG kalitesi üzerine olan etkilerini araştırmayı amaçladık.

Yöntem:

Bu çalışmaya MRG işlemi için sedasyon anestezisi alan 3 ay-15 yaş arası toplam 193 pediyatrik hasta dahil edildi. Doksan dokuz kişi intramusküler ketamin 2,5 mg/kg ve altında uygulanılmış grup (Grup K) ve 94 kişi intramusküler ketamin uygulanılmayan propofol kontrol grubu (Grup C) olarak, iki grup halinde oluşturuldu. Gruplar, demografik veriler, sedasyon ve işlem süreleri, anestezik ilaç dozları, Ramsay sedasyon skoru, hemodinamik parametreler, derlenme süresi, modifiye Aldrete derlenme skorları, MRG kalitesi ve yan etkiler açısından karşılaştırıldı.

Bulgular:

Grup K’de ilk doz ve ek doz propofol mg/kg ortalama değerleri sırasıyla 0,56 (0,45/0,71) -0 (0/0) iken, Grup C’de değerler sırasıyla 1,11 (0,87/1,33) - 0,14 (0/0,5) olarak bulundu. Grup K’de işlem sürecindeki sistolik arteriyal basınç, diastolik arteriyal basınç ve ortalama arteriyal basıncın medyan değerleri Grup C’nin değerlerinden daha yüksek bulundu (sırasıyla p<0,001; =0,001; <0,001). Grup K’de iki hastada çene itme-kaldırma manevrası uygulanılırken, Grup C’de bir hastada hava yolu aparatı ihtiyacı olmuştur. MRG kalitesi açısından gruplar arasındaki ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu görüldü (p<0,016).

Sonuç:

Damar yolu erişiminde kullanılan düşük doz intramusküler ketaminin (2,5 mg/kg ve altı), pediyatrik MRG esnasında sedasyon anestezisinde ajite çocuklarda dahi daha az sedatif ek ilaçla olumlu etkinlik ve güvenilirlik profili sağladığı, daha mükemmel MRG kalitesine ulaşıldığı gözlemlenilmiştir.

References

1
Min JY, Lee JR, Kim HI, Byon HJ. Factors affecting determination of the optimal ketamine dose for pediatric sedation. Clin Exp Emerg Med 2019;6(2):119-124.
2
Bloomfield EL, Masaryk TJ, Caplin A, Obuchowski NA, Schubert A, Hayden J, et al. Intravenous sedation for MR imaging of the brain and spine in children: pentobarbital versus propofol. Radiology1993;186(1):93-97.
3
Abdallah C, Hannallah R, Patel K. MR-compatible pumps versus manual titration of propofol for pediatric sedation. J Med Eng Technol 2010;37(7-8):443-447.
4
Deen J, Vandevivere Y, Van de Putte P. Challenges in the anesthetic management of ambulatory patients in the MRI suites. Curr Opin Anaesthesiol 2017;30(6):670-675.
5
Mason KP, Michna E, DiNardo JA, Zurakowski D, Karian VE, Connor L, et al. Evolution of a Protocol for Ketamine- induced Sedation as an Alternative to General Anesthesia for Interventional Radiologic Procedures in Pediatric Patients. Radiology 2002;225(2):457-465.
6
Alletag MJ, Auerbach MA, Baum CR. Ketamine, propofol, and ketofol use for pediatric sedation. Pediatr Emerg Care 2012;28(12):1391-5; quiz 1396-1398.
7
Ramaswamy P, Babl FE, Deasy C, Sharwood LN. Pediatric procedural sedation with ketamine: time to discharge after intramuscular versus intravenous administration. Acad Emerg Med 2009;16(2):101-107.
8
Hornik CP, Gonzalez D, van den Anker J, Atz AM, Yogev R, Poindexter BB, et al. Population Pharmacokinetics of Intramuscular and Intravenous Ketamine in Children. J Clin Pharmacol 2018;58(8):1092-1104.
9
McGlone RG, Howes MC, Joshi M. The Lancaster experience of 2.0 to 2.5 mg/kg intramuscular ketamine for paediatric sedation: 501 cases and analysis. Emerg Med J 2004;21(3):290-295.
10
Green SM, Roback MG, Krauss B, Brown L, McGlone RG, Agrawal D, et al. Predictors of airway and respiratory adverse events with ketamine sedation in the emergency department: an individual-patient data meta-analysis of 8,282 children. Ann Emerg Med 2009;54(2):158-68.e1-4.
11
Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (TARD) Anestezi Uygulama Kılavuzları Ameliyathane Dışı Anestezi Uygulamaları /Aralık 2015.
12
Slovis TL. Sedation and anesthesia issues in pediatric imaging. Pediatr Radiol 2011;41(Suppl 2):S514-S516.
13
Lin C, Durieux ME. Ketamine and kids: an update. Paediatr Anaesth 2005;15(2):91-97.
14
Sungur Ulke Z, Kartal U, Orhan Sungur M, Camci E, Tugrul M. Comparison of sevoflurane and ketamine for anesthetic induction in children with congenital heart disease. Paediatr Anaesth 2008;18(8):715-721.
15
Eich C, Verhagen-Henning S, Roessler M, Cremer F, Cremer S, Strack M, et al. Low-dose S-ketamine added to propofol anesthesia for magnetic resonance imaging in children is safe and ensures faster recovery--a prospective evaluation. Paediatr Anaesth 2011;21(2):176-178.
16
Tomatir E, Atalay H, Gurses E, Erbay H, Bozkurt P. Effects of low dose ketamine before induction on propofol anesthesia for pediatric magnetic resonance imaging. Paediatr Anaesth 2004;14(10):845-850.
17
Sethi D, Gupta M, Subramanian S. A randomized trial evaluating low doses of propofol infusion after intravenous ketamine for ambulatory pediatric magnetic resonance imaging. Saudi J Anaesth 2014;8(4):510-516.
18
Xu SX, Shan XS, Gao JM, Liu HX, Chen WR, Gao SS, et al. Effect of esketamine vs dexmedetomidine adjunct to propofol sedation for pediatric 3Tesla magnetic resonance imaging: a randomized, double-blind, controlled trial. Eur J Med Res 2022;27(1):258.
19
Andolfatto G, Abu-Laban RB, Zed PJ, Staniforth SM, Stackhouse S, Moadebi S, et al. Ketamine-propofol combination (ketofol) versus propofol alone for emergency department procedural sedation and analgesia: a randomized double-blind trial. Ann Emerg Med 2012;59(6):504-512.e1-2.
20
Stevic M, Ristic N, Budic I, Ladjevic N, Trifunovic B, Rakic I, et al. Comparison of ketamine and ketofol for deep sedation and analgesia in children undergoing laser procedure. Lasers Med Sci 2017;32(7):1525-1533.
21
Ibrahim M. A prospective, randomized, double blinded comparison of intranasal dexmedetomodine vs intranasal ketamine in combination with intravenous midazolam for procedural sedation in school aged children undergoing MRI. Anesth Essays Res 2014;8(2):179-186.
22
Schmitz A, Weiss M, Kellenberger C, O'Gorman Tuura R, Klaghofer R, Scheer I, et al. Sedation for magnetic resonance imaging using propofol with or without ketamine at induction in pediatrics-A prospective randomized double-blinded study. Paediatr Anaesth 2018;28(3):264-274.
23
Shah A, Mosdossy G, McLeod S, Lehnhardt K, Peddle M, Rieder M. A blinded, randomized controlled trial to evaluate ketamine/propofol versus ketamine alone for procedural sedation in children. Ann Emerg Med 2011;57(5):425-433.e2.
24
Suryaprakash S, Tham LP. Predictors of emesis in children undergoing procedural sedation with intramuscular ketamine in a paediatric emergency department. Singapore Med J 2017;58(11):660-665.
25
Akin A, Esmaoglu A, Tosun Z, Gulcu N, Aydogan H, Boyaci A. Comparison of propofol with propofol-ketamine combination in pediatric patients undergoing auditory brainstem response testing. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2005;69(11):1541-1545.
2024 ©️ Galenos Publishing House