Pfizer-BioNTech COVID-19 Aşısının Menstrüel Döngü Üzerindeki Etkisi
PDF
Atıf
Paylaş
Talep
Özgün Araştırma
P: 99-105
Haziran 2024

Pfizer-BioNTech COVID-19 Aşısının Menstrüel Döngü Üzerindeki Etkisi

Bagcilar Med Bull 2024;9(2):99-105
Bilgi mevcut değil.
Bilgi mevcut değil
Alındığı Tarih: 29.03.2024
Kabul Tarihi: 01.05.2024
PDF
Atıf
Paylaş
Talep

ÖZET

Amaç:

Pfizer-BioNTech Koronavirüs hastalığı-2019 (COVID-19) aşısının menstrüel döngü üzerindeki etkisini değerlendirmektir.

Yöntem:

Bu anket çalışması ile, Pfizer-BioNTech COVID-19 aşısının düzenli menstrüel siklusu olan kadınların menstrüel döngüsünü etkileyip etkilemediğini araştırılmıştır.

Bulgular:

Menstrüel siklusu düzenli olan 327 kadından 162’si (%49,5), menstrüel döngüsünün aşılamadan sonra etkilendiğini belirtmiştir. Univaryant analiz sonucunda aşılama sonrası adet değişim insidansı ile yaş, vücut kitle indeksi (VKİ), parite, sigara, günlük ped sayısı, rahim içi araç (RİA) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu ortaya konulmuştur. Multivaryant sonucunda ise bağımsız olarak ilişkili olarak tanımlanan faktörler VKİ [olasılık oranı (OO) 1,09, %95 güven aralığı (GA) 1,01-1,17, p=0,023], sigara (OO 2,19, %95 GA 1,28-3,78, p=0,005), günlük ped sayısı (OO 1,42, %95 GA 1,14-1,75, p=0,005) ve RİA (OO 5,1, %95 GA 1,99-13,0, p=0,001) olarak bulunmuştur.

Sonuç:

Çalışmaya katılan kadınların yaklaşık yarısı aşı sonrası adet düzensizliği bildirmiştir. VKİ, sigara, günlük ped sayısı ve RİA adet düzensizliği için bağımsız risk faktörü olarak bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Anahtar kelimeler: Aşı, COVID-19, menstrüasyon, Pfizer-BioNTech

Öz

Amaç

Pfizer-BioNTech Koronavirüs hastalığı-2019 (COVID-19) aşısının menstrüel döngü üzerindeki etkisini değerlendirmektir.

Yöntem

Bu anket çalışması ile, Pfizer-BioNTech COVID-19 aşısının düzenli menstrüel siklusu olan kadınların menstrüel döngüsünü etkileyip etkilemediğini araştırılmıştır.

Bulgular

Menstrüel siklusu düzenli olan 327 kadından 162’si (%49,5), menstrüel döngüsünün aşılamadan sonra etkilendiğini belirtmiştir. Univaryant analiz sonucunda aşılama sonrası adet değişim insidansı ile yaş, vücut kitle indeksi (VKİ), parite, sigara, günlük ped sayısı, rahim içi araç (RİA) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu ortaya konulmuştur. Multivaryant sonucunda ise bağımsız olarak ilişkili olarak tanımlanan faktörler VKİ [olasılık oranı (OO) 1,09, %95 güven aralığı (GA) 1,01-1,17, p=0,023], sigara (OO 2,19, %95 GA 1,28-3,78, p=0,005), günlük ped sayısı (OO 1,42, %95 GA 1,14-1,75, p=0,005) ve RİA (OO 5,1, %95 GA 1,99-13,0, p=0,001) olarak bulunmuştur.

Sonuç

Çalışmaya katılan kadınların yaklaşık yarısı aşı sonrası adet düzensizliği bildirmiştir. VKİ, sigara, günlük ped sayısı ve RİA adet düzensizliği için bağımsız risk faktörü olarak bulunmuştur.

References

1
https://covid19.saglik.gov.tr
2
Al-Ali D, Elshafeey A, Mushannen M, Kawas H, Shafiq A, Mhaimeed N, et al. Cardiovascular and haematological events post COVID-19 vaccination: A systematic review. J Cell Mol Med 2022;26(3):636-653.
3
Lee KMN, Junkins EJ, Luo C, Fatima UA, Cox ML, Clancy KBH. Investigating trends in those who experience menstrual bleeding changes after SARS-CoV-2 vaccination. Sci Adv 2022;8:eabm7201.
4
Laganà AS, Veronesi G, Ghezzi F, Ferrario MM, Cromi A, Bizzarri M, et al. Evaluation of menstrual irregularities after COVID-19 vaccination: Results of the MECOVAC survey. Open Med (Wars) 2022;17(1):475-484.
5
Berbic M, Fraser IS. Immunology of normal and abnormal menstruation. Womens Health (Lond) 2013;9(4):387-395.
6
Greinacher A, Thiele T, Warkentin TE, Weisser K, Kyrle PA, Eichinger S. Thrombotic Thrombocytopenia after ChAdOx1 nCov-19 Vaccination. N Engl J Med 2021;384(22):2092-2101.
7
Lee EJ, Cines DB, Gernsheimer T, Kessler C, Michel M, Tarantino MD, et al. Thrombocytopenia following Pfizer and Moderna SARS-CoV-2 vaccination. Am J Hematol 2021;96(5):534-537.
8
Edelman A, Boniface ER, Benhar E, Han L, Matteson KA, Favaro C, et al. Association Between Menstrual Cycle Length and Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Vaccination: A U.S. Cohort. Obstet Gynecol 2022;139(4):481-489.
9
Baena-García L, Aparicio VA, Molina-López A, Aranda P, Cámara-Roca L, Ocón-Hernández O. Premenstrual and menstrual changes reported after COVID-19 vaccination: The EVA project. Womens Health (Lond) 2022;18:17455057221112237.
10
Muhaidat N, Alshrouf MA, Azzam MI, Karam AM, Al-Nazer MW, Al-Ani A. Menstrual Symptoms After COVID-19 Vaccine: A Cross-Sectional Investigation in the MENA Region. Int J Womens Health 2022;14:395-404.
11
Li K, Chen G, Hou H, Liao Q, Chen J, Bai H, et al. Analysis of sex hormones and menstruation in COVID-19 women of child-bearing age. Reprod Biomed Online 2021;42(1):260-267.
12
Demir O, Sal H, Comba C. Triangle of COVID, anxiety and menstrual cycle. J Obstet Gynaecol 2021;41(8):1257-1261.
2024 ©️ Galenos Publishing House