Elektif Non-kardiyak Cerrahi Geçirecek Spesifik Klinik Durumlara Sahip Hastalarda Cerrahi Asistanlarının Preoperatif Değerlendirme Hakkındaki Bilgi Düzeyinin Ölçülmesi
PDF
Atıf
Paylaş
Talep
Özgün Araştırma
P: 121-126
Haziran 2024

Elektif Non-kardiyak Cerrahi Geçirecek Spesifik Klinik Durumlara Sahip Hastalarda Cerrahi Asistanlarının Preoperatif Değerlendirme Hakkındaki Bilgi Düzeyinin Ölçülmesi

Bagcilar Med Bull 2024;9(2):121-126
Bilgi mevcut değil.
Bilgi mevcut değil
Alındığı Tarih: 05.04.2024
Kabul Tarihi: 07.05.2024
PDF
Atıf
Paylaş
Talep

ÖZET

Amaç:

Cerrahi asistanlarının ameliyat öncesi değerlendirme konusundaki bilgi düzeylerini analiz etmeyi ve hastaların genel tıbbi durumlarını optimize ederek hastanede kalış süresini ve komplikasyon oranlarını azaltmak için diğer ekiplerle iş birliklerini artırmayı amaçladık.

Yöntem:

Çalışmamız 80 cerrahi asistanıyla gerçekleştirilmiştir. Anket sorularının hazırlanmasında Avrupa Anesteziyoloji Derneği’nin (ESA) 2018 güncellemesinden yararlanılmıştır. Sorular, ESA kılavuzunda belirtilen spesifik klinik durumlara ve ilaçlara göre kategorize edilmiştir. Cevap seçenekleri “doğru”, “yanlış” veya “fikrim yok” şeklinde olmuştur.

Bulgular:

Ortalama doğru cevap oranlarının (%) dağılımı incelendiğinde, en düşük doğru cevabın “bitkisel ilaçlar” ile ilgili soru (%13,75) olduğu, en yüksek doğru cevabın ise “köprüleme ve antikoagülasyon” kategorisiyle (%72,5) ilişkili olduğu görülmüştür. Toplam doğru cevap ortalaması %50,8 olarak hesaplanmıştır. Asistanların kıdem düzeyleri (lisans üstü yıl) ile beyin cerrahisi, genel cerrahi, kulak-burun-boğaz ve plastik cerrahi branşlarındaki doğru cevap oranları arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. Ancak göz hastalıkları, üroloji, ortopedi ile kadın hastalıkları ve doğum bölümleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunmuştur.

Sonuç:

Komplikasyon riskini azaltmak için hastaların genel tıbbi durumu optimize edilmelidir. Bu hedefe ulaşmak için cerrahi asistanlarının her perioperatif aşamada diğer ekiplerle iş birliği yapması gereklidir. Çalışmanın sonuçları doğrultusunda; cerrahi asistanlarının ameliyat öncesi bakım konusunda bilgi düzeyinin artırılması amacıyla müfredatın gözden geçirilmesini öneriyoruz.

Anahtar Kelimeler: Anahtar kelimeler: Ameliyat öncesi değerlendirme, asistanların bilgi düzeyi, elektif kalp dışı cerrahi

Öz

Amaç

Cerrahi asistanlarının ameliyat öncesi değerlendirme konusundaki bilgi düzeylerini analiz etmeyi ve hastaların genel tıbbi durumlarını optimize ederek hastanede kalış süresini ve komplikasyon oranlarını azaltmak için diğer ekiplerle iş birliklerini artırmayı amaçladık.

Yöntem

Çalışmamız 80 cerrahi asistanıyla gerçekleştirilmiştir. Anket sorularının hazırlanmasında Avrupa Anesteziyoloji Derneği’nin (ESA) 2018 güncellemesinden yararlanılmıştır. Sorular, ESA kılavuzunda belirtilen spesifik klinik durumlara ve ilaçlara göre kategorize edilmiştir. Cevap seçenekleri “doğru”, “yanlış” veya “fikrim yok” şeklinde olmuştur.

Bulgular

Ortalama doğru cevap oranlarının (%) dağılımı incelendiğinde, en düşük doğru cevabın “bitkisel ilaçlar” ile ilgili soru (%13,75) olduğu, en yüksek doğru cevabın ise “köprüleme ve antikoagülasyon” kategorisiyle (%72,5) ilişkili olduğu görülmüştür. Toplam doğru cevap ortalaması %50,8 olarak hesaplanmıştır. Asistanların kıdem düzeyleri (lisans üstü yıl) ile beyin cerrahisi, genel cerrahi, kulak-burun-boğaz ve plastik cerrahi branşlarındaki doğru cevap oranları arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. Ancak göz hastalıkları, üroloji, ortopedi ile kadın hastalıkları ve doğum bölümleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunmuştur.

Sonuç

Komplikasyon riskini azaltmak için hastaların genel tıbbi durumu optimize edilmelidir. Bu hedefe ulaşmak için cerrahi asistanlarının her perioperatif aşamada diğer ekiplerle iş birliği yapması gereklidir. Çalışmanın sonuçları doğrultusunda; cerrahi asistanlarının ameliyat öncesi bakım konusunda bilgi düzeyinin artırılması amacıyla müfredatın gözden geçirilmesini öneriyoruz.

References

1
Kopp VJ. Preoperative preparation. Value, perspective, and practice in patient care. Anesthesiol Clin North Am 2000;18(3):551-574.
2
Committee on Standards and Practice Parameters; Apfelbaum JL, Connis RT, Nickinovich DG; American Society of Anesthesiologists Task Force on Preanesthesia Evaluation; Pasternak LR, Arens JF, Caplan RA, Connis RT, Fleisher LA, Flowerdew R, et al. Practice advisory for preanesthesia evaluation: an updated report by the American Society of Anesthesiologists Task Force on Preanesthesia Evaluation. Anesthesiology 2012;116(3):522-538.
3
Halaszynski TM, Juda R, Silverman DG. Optimizing postoperative outcomes with efficient preoperative assessment and management. Crit Care Med 2004;32(Suppl 4):S76-S86.
4
Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği, Anestezi Uygulama Kılavuzları Preoperatif Hazırlık, Kasım 2005. Erişim adresi:https://www.tard.org.tr/assets/kilavuz/preoperatifdegerlendirme.pdf. Son erişim tarihi: 16.03.2024
5
Kristensen SD, Knuuti J, Saraste A, Anker S, Bøtker HE, De Hert S, et al. 2014 ESC/ESA Guidelines on non-cardiac surgery: cardiovascular assessment and management: The Joint Task Force on non-cardiac surgery: cardiovascular assessment and management of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Society of Anaesthesiology (ESA). Eur Heart J 2014;35(35):2383-2431.
6
Aldecoa C, Bettelli G, Bilotta F, Sanders RD, Audisio R, Borozdina A, et al. European Society of Anaesthesiology evidence-based and consensus-based guideline on postoperative delirium [published correction appears in Eur J Anaesthesiol 2017;34(4):192-214.
7
De Hert S, Moerman A, De Baerdemaeker L. Postoperative complications in cardiac patients undergoing noncardiac surgery. Curr Opin Crit Care 2016;22(4):357-364.
8
Fessenden JM, Wittenborn W, Clarke L. Gingko biloba: a case report of herbal medicine and bleeding postoperatively from a laparoscopic cholecystectomy. Am Surg 2001;67(1):33-35.
9
Yamamoto K, Wada H, Sakakura K, Ikeda N, Yamada Y, Katayama T, et al. Cardiovascular and bleeding risk of non-cardiac surgery in patients on antiplatelet therapy. J Cardiol 2014;64(5):334-338.
10
Mutter TC, Chateau D, Moffatt M, Ramsey C, Roos LL, Kryger M. A matched cohort study of postoperative outcomes in obstructive sleep apnea: could preoperative diagnosis and treatment prevent complications?. Anesthesiology 2014;121(4):707-718.
11
Chung F, Yegneswaran B, Liao P, Chung SA, Vairavanathan S, Islam S, et al. STOP questionnaire: a tool to screen patients for obstructive sleep apnea. Anesthesiology 2008;108(5):812-821.
12
Myers K, Hajek P, Hinds C, McRobbie H. Stopping smoking shortly before surgery and postoperative complications: a systematic review and meta-analysis. Arch Intern Med 2011;171(11):983-989.
13
Mills E, Eyawo O, Lockhart I, Kelly S, Wu P, Ebbert JO. Smoking cessation reduces postoperative complications: a systematic review and meta-analysis. Am J Med 2011;124(2):144-154.e8.
14
Laflı Tunay D. Preoperatif değerlendirme konusunda birinci basamakta çalışan hekimlerin bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesi. J Cukurova Anesth Surg 2019;2(2):150-168.
2024 ©️ Galenos Publishing House