Demir Eksikliği Anemisinin Fetus ve Anne Morbiditesi Üzerine Etkisi
PDF
Atıf
Paylaş
Talep
Özgün Araştırma
P: 87-92
Haziran 2024

Demir Eksikliği Anemisinin Fetus ve Anne Morbiditesi Üzerine Etkisi

Bagcilar Med Bull 2024;9(2):87-92
Bilgi mevcut değil.
Bilgi mevcut değil
Alındığı Tarih: 27.02.2024
Kabul Tarihi: 29.03.2024
PDF
Atıf
Paylaş
Talep

ÖZET

Amaç:

Üçüncü trimester gebelerde demir eksikliği anemisinin fetal ve maternal morbidite üzerine etkisini araştırmak.

Yöntem:

Tıbbi kayıtların retrospektif olarak incelenmesinde üçüncü trimester hemoglobin düzeyi <11 g/dL olan 240 gebe çalışmaya dahil edildi. Üçüncü trimesterde anemi tanısı için en az iki kez kan örneği alınan gebeler çalışma grubunu oluşturdu. Gebelik haftaları uyumlu, anemisi olmayan gebeler kontrol grubu olarak alındı. Yaş ve vücut kitle indeksi (VKİ) ile ayarlama yapıldıktan sonra anemi için bağımsız risk faktörlerini belirlemek amacıyla çok değişkenli lojistik regresyon analizi yapıldı.

Bulgular:

Sezaryen doğum, erken doğum, plasentanın ayrılması, erken membran rüptürü, düşük doğum ağırlığı ve fetal distres nedeniyle yoğun bakıma alınma oranları anemik grupta anemik olmayan gebelere göre anlamlı olarak daha yüksekti. Anemik grupta vajinal doğum oranları (%29,2), anemik olmayan gruba (%50) göre anlamlı derecede düşüktü. Anemik grupta 170 hastaya (%70,8) sezaryen yapılırken, anemik olmayan gebelerde 120 hastaya (%50) sezaryen uygulandı. Lojistik regresyon analizi, yüksek gravidanın (%95 güven aralığı 1,176-2,677), paritenin (%95 güven aralığı 1,138-2,033) ve gebelik haftalarının (%95 güven aralığı 1,003-1,006) doğum sonrası anemi şiddetinin bağımsız risk faktörleri olduğunu ortaya çıkarmıştır.

Sonuç:

Gebelik anemisi sezaryen doğum oranlarını artırmakta ve vajinal doğum oranlarını azaltmaktadır. Gravidite, parite ve gebelik yaşı, yaş ve VKİ’den bağımsız olarak aneminin şiddetini artırır. Anemik gebe kadınların demir takviyesi ile tedavi edilmesi, sezaryen oranlarını azaltabilir ve normal doğum oranlarını daha uygun maliyetli bir şekilde artırabilir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar kelimeler: Demir eksikliği anemisi, feto-maternal morbidite, maliyet etkinliği, üçüncü trimester

References

1
Karakuş V, Giden A, Soysal DE, Bozkurt S, Kurtoğlu E. Evaluation of Anemia in Terms of Etiology, Risk Factors, and Relaps in Adult Patients. Medical Journal of Mugla Sitki Kocman University 2016;3(1):1-6.
2
Eisenstaedt R, Penninx BW, Woodman RC. Anemia in the elderly: current understanding and emerging concepts. Blood Rev 2006;20(4):213-226.
3
Nandigam V, Nandigam K, Badhe BA, Dutta TK. Is adult definition of anemia applicable to a geriatric population? Study of erythrocyte parameters in Indian geriatric inpatients. J Am Geriatr Soc 2004;52(9):1589-1590.
4
Stevens GA, Finucane MM, De-Regil LM, Paciorek CJ, Flaxman SR, Branca F, et al. Global, regional, and national trends in haemoglobin concentration and prevalence of total and severe anaemia in children and pregnant and non-pregnant women for 1995-2011: a systematic analysis of population-representative data. Lancet Glob Health 2013;1(1):e16-e25.
5
Dilek İ, Altun S, Tuncer İ, Uygan İ, Topal C, Aksoy H. Demir Eksikliği Anemisinde Hemoglobin, Hematokrit Değerleri, Eritrosit İndeksleri ve Etyolojik Nedenlerin Değerlendirilmesi. Van Tıp Dergisi 2000;2(7):51-56.
6
Goddard AF, James MW, McIntyre AS, Scott BB; British Society of Gastroenterology. Guidelines for the management of iron deficiency anaemia. Gut 2011;60(10):1309-1316.
7
Balarajan Y, Ramakrishnan U, Ozaltin E, Shankar AH, Subramanian SV. Anaemia in low-income and middle-income countries. Lancet 2011;378(9809):2123-2135.
8
Lin L, Wei Y, Zhu W, Wang C, Su R, Feng H, et al. Prevalence, risk factors and associated adverse pregnancy outcomes of anaemia in Chinese pregnant women: a multicentre retrospective study. BMC Pregnancy Childbirth 2018;18(1):111.
9
Calis P, Karcaaltincaba D, Isik G, Buyuktaskin F, Bayram M, Karabacak O. A cross-sectional study in non-anaemic pregnant women in Turkey to assess necessity of iron supplementation. East Mediterr Health J 2020;26(10):1227-1232.
10
Yakar B, Pirincci E, Kaya MO, Onalan E. Prevalence of Anemia and Associated Risk Factors among Pregnant Women, What is the Role of Antenatal Care in Prevention? A Cross-sectional Study. J Coll Physicians Surg Pak 2021;31(11):1341-1345.
11
Taner CE, Ekin A, Solmaz U, Gezer C, Çetin B, Keleşoğlu M, et al. Prevalence and risk factors of anemia among pregnant women attending a high-volume tertiary care center for delivery. J Turk Ger Gynecol Assoc 2015;16(4):231-236.
12
Means RT. Iron Deficiency and Iron Deficiency Anemia: Implications and Impact in Pregnancy, Fetal Development, and Early Childhood Parameters. Nutrients 2020;12(2):447.
13
Geirsson RT, Busby-Earle RM. Certain dates may not provide a reliable estimate of gestational age. Br J Obstet Gynaecol 1991;98(1):108-109.
14
Breymann C. Iron Deficiency Anemia in Pregnancy. Semin Hematol 2015;52(4):339-347.
15
T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Ulusal Gıda ve Beslenme Stratejisi Çalışma Grubu Raporu. 2003;43. DPT: 2670.
16
Yaman Tunç S, Yaman Görük N, Ceylan B, Tunç N. The relationship between gestation and iron deficiency anemia in women applied to obstetrics and gynecology outpatient clinic. JCEI 2012;3(1):49-52.
17
Arslan N, Tanrıverdi MH, Aslanhan H, Dane B. The effects of anemia in pregnancy on the mode of delivery and newborn. Dicle Med J 2014;41(1):138-143.
18
Sağıroğlu E, Özcan H. Anemia outcames and care in pregnancy. Sağ Aka Derg 2022;9(4):351-358.
19
Kavak ÇE, Kavak BS. The association between anemia prevalence, maternal age and parity in term pregnancies in our city. Perinatal Journal 2017;25(1):6-10.
20
Api O, Breyman C, Çetiner M, Demir C, Ecder T. Diagnosis and treatment of iron deficiency anemia during pregnancy and the postpartum period: Iron deficiency anemia working group consensus report. Turk J Obstet Gynecol 2015;12(3):173-181.
2024 ©️ Galenos Publishing House