Olgu Sunumu

Torasik Geniş Meningomyeloselin Dev Kutanöz Defektlerinin Rekonstrüksiyonu: Teknik Not

10.4274/BMB.galenos.2021.02.026

  • Perçin Karakol
  • Nuri Serdar Baş
  • Mehmet Bozkurt
  • Ece Sağlam

Gönderim Tarihi: 09.02.2021 Kabul Tarihi: 06.04.2021 Bagcilar Med Bull 2021;6(2):210-215

Meningomyelosel (MMC) olgularında postnatal kese onarımı ve üstteki doku defektinin erken dönemde tamiri zorlu bir cerrahi işlemdir. Enfeksiyon kontrolü, hemodinamik takip ve uygun rekonstrüksiyon tekniğinin seçimi önemlidir. Torakolomber büyük defektlerin onarımı, bitişik kemik ve yumuşak doku anomalileri nedeniyle son derece zordur. Çalışmanın amacı, MMC’si büyük olan bir hastada torakolomber dev defektin onarım yöntemini bildirmek, bu tür defektlerin onarım seçeneklerini gözden geçirmek ve ortak bir cerrahi disiplin sağlamaktır. Postpartum 5. günde ağırlıklı olarak torasik, 10x15 cm boyutlarında geniş MMC’li term yenidoğan, önce MMC’nin eksizyonu ve nöral tüp onarımı ardından deri defekti kapatılması için ameliyat edildi. Doku defekti flep ile onarıldı. Operasyon sonrası erken veya geç komplikasyon olmadı. Tek seansta dev MMC eksizyonları sonrası defektlerin fleplerle onarılmasının morbiditeyi azalttığı sonucuna vardık.

Anahtar Kelimeler: Flap, meningomyelosel, rekonstrüksiyon

Tam Metin (İngilizce)