Olgu Sunumu

İhmal edilmiş bir dev servikal intradural extramedüller tümör

10.5350/BMB20170220074429

  • Abdurrahman Aycan
  • Fetullah Kuyumcu
  • Mehmet Edip Akyol
  • Mehmet Arslan

Gönderim Tarihi: 09.02.2017 Kabul Tarihi: 20.02.2017 Bagcilar Med Bull 2017;2(1):29-32

Primer spinal tümörler nadiren görülür ve tüm merkezi sinir sistemi tümörlerinin %4-8’ini temsil eder. Ekstradural tümörler, intraspinal tümörlerin yaklaşık %40’ını oluştururken, intradural ekstramedüller tümörler, intraspinal tümörlerin yaklaşık %60’ını oluşturur. Bu tümörler, orijinlerine ve anatomik yerlerine bağlı olarak, ekstradural, intradural, ekstramedüller ve intramedüller olarak sınıflandırılırlar. İntradural ekstramedüller spinal tümörleri, schwannomalar ve meningiomalar oluştururlar.

Spinal meningiomalar, genellikle intradural-ekstramedüller tümörlerdir. Meningiomalar, sadece epidural yerleşimli, ekstradural yayılımlı, sinir kökü invazyon, vertebral meningioma, multipl spinal meningioma da görülür.

Spinal meningiomalar, en yaygın intradural ekstramedüller tümörler olup genellikle yavaş büyür. Spinal meningiomaların yeri ve büyüklüğüne bağlı olarak farklı klinik belirtileri olabilir. Teşhis sonrası klinik durum ve tümörün büyüklüğüne göre cerrahi tedavi planlanmalıdır.

Bu çalışma , alt ekstremitelerde güçsüzlük artışı ve üst ekstremitede uyuşukluk ile başvuran ve bir aylık öyküsü olan, 57 yaşındaki bir kadın hasta olgusunu bildirmektedir.

Anahtar Kelimeler: dev servikal spinal tümör, meningioma, posterior stabilizasyon, ihmal