Olgu Sunumu

Dev Sakrokoksigeal Teratomu Olan Prematür Yenidoğanın Anestezi Yönetimi: Olgu Sunumu

10.4274/BMB.galenos.2020.07.33

  • Funda Gümüş Özcan
  • Melahat Erol
  • Hasan Cem Güneyli
  • Serdar Demirgan
  • Mustafa Baran Yavuz
  • Nurseli Toksoy
  • Ayşin Selcan

Gönderim Tarihi: 20.07.2020 Kabul Tarihi: 19.08.2020 Bagcilar Med Bull 2020;5(3):144-147

Sakrokoksigeal teratomlar yenidoğanlarda en sık görülen konjenital tümörlerdir. Birincil tedavisi erken cerrahi rezeksiyondur. Bununla birlikte, cerrahi prosedür, tümör morfolojisi ve prematür yenidoğan ile ilişkili zorluklar anestezi yönetimini karmaşık hale getirir. Bu olgu sunumunda 3,420 gr ağırlığında, 32. gestasyon haftasında sezaryen ile doğurtulmuş, 176x130x130 mm boyutlarında dev sakrokoksigeal teratomu olan 3 günlü yenidoğanın anestezi yönetimini sunduk.

Anahtar Kelimeler: Anestezi, premature yenidoğan, sakrokoksigeal teratom

Tam Metin (İngilizce)