Olgu Sunumu

Daha önce tanı konulmamış servikal dar kanal olgusunda manyetik rezonans görüntüleme sırasında ani gelişen tetraparezi: Olgu sunumu

10.5350/BMB20170604055323

 • Feyza Karagoz Guzey
 • Cihan Isler
 • Azmi Tufan
 • Ilker Gulec
 • Burak Eren
 • Abdurrahim Tas
 • Ozgur Yusuf Aktas
 • Mustafa Safi Vatansever
 • Ebru Doruk
 • Murat Yucel
 • Mustafa Ornek
 • Eyup Cetin

Gönderim Tarihi: 23.04.2017 Kabul Tarihi: 04.06.2017 Bagcilar Med Bull 2017;2(2):51-54

Amaç:

Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) sırasında ani başlangıçlı tetraparezi gelişen bir olgunun sunulması amaçlandı.

Olgu sunumu:

Kollarında ve bacaklarında güçsüzlük olan 73 yaşında erkek hasta kliniğimize gönderildi. On gün önce MRG çekimi sırasında hastada aniden tetraparezi gelişmişti. Kollarda 2/5, bacaklarda 0/5 kas gücüyle giden tetraparezi saptandı. MRG’de C3-4 ve C4-5 düzeylerinde ileri spinal dar kanal ve C4-5 disk seviyesinde omurilik içinde hiperintensite izlendi. Arkadan dekompresyon sonrası hastanın tetraparezi giderek düzeldi ve 13 ay sonra hafif bir spastisite ile desteksiz yürür ve günlük işlerini yapabilir hale gelmişti.

Sonuç:

Spondiloza bağlı servikal dar kanal olgularında travma sonrası ani nörolojik defisitler gelişebileceği iyi bilinir. Oysa travma öyküsü olmayan bu olgu, hastanın kontrol edemeyeceği uzun süreli boyun pozisyonlarında, hatta MRG çekimi sırasında bile ani nörolojik kötüleşme ortaya çıkabileceğini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: komplikasyon, spinal dar kanal, omurilik basısı, kuadripleji