Preterm Prematür Membran Rüptürü Olgularında Nötrofil/Lenfosit ve Trombosit/Lenfosit Oranlarının Değerlendirilmesi
PDF
Atıf
Paylaş
Talep
P: 9-14
Mart 2024

Preterm Prematür Membran Rüptürü Olgularında Nötrofil/Lenfosit ve Trombosit/Lenfosit Oranlarının Değerlendirilmesi

Bagcilar Med Bull 2024;9(1):9-14
Bilgi mevcut değil.
Bilgi mevcut değil
Alındığı Tarih: 19.01.2024
Kabul Tarihi: 11.02.2024
Yayın Tarihi: 21.03.2024
PDF
Atıf
Paylaş
Talep

ÖZET

Amaç:

Preterm prematür membran rüptürü (PPROM) tanı ve takibinde günlük pratik bir yöntem bulunmamaktadır. Biz çalışmamızda PPROM ile platelet/lenfosit (PLR) ve nötrofil/lenfosit (NLR) oranları arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçladık.

Yöntem:

PPROM tanısı alan 24-34 gebelik haftaları arasında olan 80 kadın çalışmaya dahil edildi. Kontrol grubunu ise aynı haftalar arasındaki 83 sağlıklı gebe oluşturdu. Çalışmaya katılan kadınlara ait bilgiler retrospektif olarak hastanenin tıbbi kayıtlarından elde edildi. Her hastanın yaşı, gravidası, paritesi, gebelik haftası, doğum haftası ve doğum şekli incelendi. Perinatal sonuçları değerlendirmek için cinsiyet, 1. ve 5. dakika Apgar skorları, doğum ağırlığı ve yenidoğan ölümü incelendi. Hastaların beyaz kan hücresi, lenfosit, nötrofil ve trombosit sayıları, nötrofil/lenfosit, trombosit/lenfosit oranları ve hemoglobin, C-reaktif protein değerlerine bakıldı.

Bulgular:

PPROM grubunun ortalama NLR’si 30,96±2,55 [ortalama ± standart sapma (SS)] ve ortalama PLR’si 148,06±72,18 (ortalama ± SS) idi. Kontrol grubunda ise bu değerler sırasıyla 30,91±2,43 (ortalama ± SS) ve 126,74±45,85 (ortalama ± SS) olarak hesaplandı. Her iki oran da PPROM grubunda daha yüksekti (p=0,026).

Sonuç:

PLR ve NLR oranları çalışma grubunda anlamlı derecede yüksekti. Bu nedenle PPROM’nin yönetiminde NLR ve PLR kullanılabilir.

References

1
American College of Obstetricians and Gynecologists’ Committee on Practice Bulletins—Obstetrics. Practice Bulletin No. 172: Premature Rupture of Membranes. Obstet Gynecol 2016;128(4):e165-e177.
2
Menon R, Richardson LS. Preterm prelabor rupture of the membranes: A disease of the fetal membranes. Semin Perinatol 2017;41(7):409-419.
3
Goldenberg RL, Culhane JF, Iams JD, Romero R. Epidemiology and causes of preterm birth. Lancet 2008;371(9606):75-84. 
4
Farooqi A, Holmgren PA, Engberg S, Serenius F. Survival and 2-year outcome with expectant management of second-trimester rupture of membranes. Obstet Gynecol 1998;92(6):895-901.
5
Murphy DJ, MacKenzie IZ. The mortality and morbidity associated with umbilical cord prolapse. Br J Obstet Gynaecol 1995;102(10):826-830.
6
Rotschild A, Ling EW, Puterman ML, Farquharson D. Neonatal outcome after prolonged preterm rupture of the membranes. Am J Obstet Gynecol 1990;162(1):46-52.
7
Gasparyan AY, Ayvazyan L, Mikhailidis DP, Kitas GD. Mean platelet volume: a link between thrombosis and inflammation? Curr Pharm Des 2011;17(1):47-58.
8
Ying HQ, Deng QW, He BS, Pan YQ, Wang F, Sun HL, et al. The The prognostic value of preoperative NLR, d-NLR, PLR and LMR for predicting clinical outcome in surgical colorectal cancer patients. Med Oncol 2014;31(12):305.
9
Sari I, Sunbul M, Mammadov C, Durmus E, Bozbay M, Kivrak T, et al. Relation of neutrophil-to-lymphocyte and platelet-to-lymphocyte ratio with coronary artery disease severity in patients undergoing coronary angiography. Kardiol Pol 2015;73(12):1310-1316.
10
Toprak E, Bozkurt M, Dinçgez Çakmak B, Özçimen EE, Silahlı M, Ender Yumru A, et al. Platelet-to-lymphocyte ratio: A new inflammatory marker for the diagnosis of preterm premature rupture of membranes. J Turk Ger Gynecol Assoc 2017;18(3):122-126.
11
Ekin A, Gezer C, Taner CE, Ozeren M, Uyar I, Gulhan I. Risk factors and perinatal outcomes associated with latency in preterm premature rupture of membranes between 24 and 34 weeks of gestation. Arch Gynecol Obstet 2014;290(3):449-455.
12
Ozel A, Alici Davutoglu E, Yurtkal A, Madazli R. How do platelet-to-lymphocyte ratio and neutrophil-to-lymphocyte ratio change in women with preterm premature rupture of membranes, and threaten preterm labour? J Obstet Gynaecol 2020;40(2):195-199.
13
Lakshmi MPA, Sravani VL. Role of neutrophil-lymphocyte ratio in determining the outcomes of preterm premature rupture of membranes. International Journal of Reproduction, Contraception, Obstetrics and Gynecology 2021;10(4):1617. 
2024 ©️ Galenos Publishing House