Patent Foramen Ovale ve Kriptojenik İnme Arasında İlişki: Tek Merkezli Ekokardiyografik Çalışma
PDF
Atıf
Paylaş
Talep
P: 52-56
Mart 2024

Patent Foramen Ovale ve Kriptojenik İnme Arasında İlişki: Tek Merkezli Ekokardiyografik Çalışma

Bagcilar Med Bull 2024;9(1):52-56
Bilgi mevcut değil.
Bilgi mevcut değil
Alındığı Tarih: 27.01.2024
Kabul Tarihi: 10.03.2024
Yayın Tarihi: 21.03.2024
PDF
Atıf
Paylaş
Talep

ÖZET

Amaç:

Patent foramen ovalenin (PFO) transkateter kapatılması kriptojenik inmeli (Kİ) hastalarda sıklıkla gerçekleştirilir, ancak inme ile ilişkili PFO’nun ekokardiyografik belirleyicileri bilinmemektedir. Bu çalışmada, Kİ ile ilişkili PFO’nun özelliklerini değerlendirmek ve Kİ için PFO için yüksek risk faktörlerini araştırmak üzere transözofageal ekokardiyografi (TEE) ve kontrast transözofageal ekokardiyografi (c-TEE) kullanarak PFO’nun özelliklerini değerlendirmeyi amaçladık.

Yöntem:

PFO ile birlikte CS geçiren toplam 52 test hastası ve inme olmadan PFO tanısı alan 64 kontrol hastası kaydedildi. PFO’nun yapısı TEE ve c-TEE ile gözlemlendi. Test hastaları ve kontroller arasındaki PFO yapısındaki farklılıklar karşılaştırıldı.

Bulgular:

Kİ geçiren hastalar kontrol grubundaki hastalardan daha yaşlıydı. Valsalva manevrası sırasında PFO’nun hem yüksekliği hem de uzunluğu Kİ grubunda kontrol grubuna göre daha fazlaydı. Düşük açılı PFO (alt vena kava ile PFO arasındaki açı ≤10°) ve atriyal septal anevrizma (ASA) görülme sıklığı Kİ grubunda kontrol grubuna göre daha yüksekti. Valsalva manevrası sırasında sağdan sola şant (RLS) ≥ derece II, Kİ grubunda kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha yüksekti. İstirahatte RLS dereceleri açısından iki grup arasında anlamlı fark yoktu. Çok değişkenli analiz sonucunda Valsalva sırasında PFO uzunluğunun ≥10 mm olması, düşük açılı PFO, ASA varlığı ve Valsalva sırasında ≥ derece II HBS’nin Kİ’nin bağımsız öngördürücüleri olduğu belirlendi.

Sonuç:

Çalışmamız TEE ve c-TEE ile belirlenen PFO’nun yapısal özelliklerinin Kİ açısından yüksek riskli hastaların belirlenmesine yardımcı olabileceğini düşündürmektedir.

References

1
Hagen PT, Scholz DG, Edwards WD. Incidence and size of patent foramen ovale during the first 10 decades of life: an autopsy study of 965 normal hearts. Mayo Clin Proc 1984;59(1):17-20.
2
Kerut EK, Norfleet WT, Plotnick GD, Giles TD. Patent foramen ovale: a review of associated conditions and the impact of physiological size. J Am Coll Cardiol 2001;38(3):613-623.
3
Khessali H, Mojadidi MK, Gevorgyan R, Levinson R, Tobis J. The effect of patent foramen ovale closure on visual aura without headache or typical aura with migraine headache. JACC Cardiovasc Interv 2012;5(6):682-687.
4
Faller M, Kessler R, Chaouat A, Ehrhart M, Petit H, Weitzenblum E. Platypnea-orthodeoxia syndrome related to an aortic aneurysm combined with an aneurysm of the atrial septum. Chest 2000;118(2):553-557.
5
Torti SR, Billinger M, Schwerzmann M, Vogel R, Zbinden R, Seiler C, et al. Risk of decompression illness among 230 divers in relation to the presence and size of patent foramen ovale. Eur Heart J 2004;25:1014-1020.
6
Hara H, Virmani R, Ladich E, Mackey-Bhjack S, Titus J, Schwartz RS, et al. Patent foramen ovale: current pathology, pathophysiology, and clinical status. J Am Coll Cardiol 2005;46(9):1768-1776.
7
Lechat P, Mas JL, Lascault G, Loron P, Theard M, Grosgogeat Y, et al. Prevalence of patent foramen ovale in patients with stroke. N Engl J Med 1988;318(18):1148-1152.
8
Saver JL, Carroll JD, Thaler DE, Smalling RW, MacDonald LA, Tirschwell DL, et al. Long-term outcomes of patent foramen ovale closure or medical therapy after stroke. N Engl J Med 2017;377(11):1022-1032.
9
Søndergaard L, Kasner SE, Rhodes JF, Andersen G, Iversen HK, Thomassen L, et al. Patent foramen ovale closure or antiplatelet therapy for cryptogenic stroke. N Engl J Med 2017;377(11):1033-1042.
10
Mas JL, Derumeaux G, Guillon B, Massardier E, Hosseini H, Chatellier G, et al. Patent foramen ovale closure or anticoagulation vs. antiplatelets after stroke. N Engl J Med 2017;377(11):1011-1021.
11
Lee PH, Song JK, Kim JS, Heo R, Lee S, Kin H, et al. Cryptogenic stroke and high-risk patent foramen ovale: the DEFENSE-PFO Trial. J Am Coll Cardiol 2018;71(20):2335-2342.
12
Goel SS, Tuzcu EM, Shishehbor MH, Olivira EI, Borek PP, Kapadia SR, et al. Morphology of the patent foramen ovale in asymptomatic versus symptomatic (stroke or transient ischemic attack) patients. Am J Cardiol 2009;103(1):124-129.
13
Nakayama R, Takaya Y, Akagi T, Watanabe N, Ikeda M, Nakagawa K, et al. Identification of High-Risk Patent Foramen Ovale Associated With Cryptogenic Stroke: Development of a Scoring System. J Am Soc Echocardiogr 2019;32(7):811-816.
2024 ©️ Galenos Publishing House