Meme Kanserinde Sentinel Lenf Nodu Metastazının Preoperatif Özelliklerinin Retrospektif Değerlendirilmesi
PDF
Atıf
Paylaş
Talep
Özgün Araştırma
P: 93-98
Haziran 2024

Meme Kanserinde Sentinel Lenf Nodu Metastazının Preoperatif Özelliklerinin Retrospektif Değerlendirilmesi

Bagcilar Med Bull 2024;9(2):93-98
Bilgi mevcut değil.
Bilgi mevcut değil
Alındığı Tarih: 06.03.2024
Kabul Tarihi: 24.04.2024
PDF
Atıf
Paylaş
Talep

Öz

Amaç

Meme kanserinde aksiller lenf nodu metastazı riskini hesaplayan formüller ve nomogram programları sunulmuştur. Mevcut hesaplamaların tüm etnik gruplarda aynı doğruluğu verip vermediği tartışmalıdır. Türkiye’deki meme kanserli hastalarda sentinel lenf nodu metastazı (SLNB) öngörüsünde Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi (MSKCC) nomogram sonuçlarını doğrulamak istedik.

Yöntem

Cerrahi kliniğimizde ameliyat edilen 400 hastanın klinik kayıtları, patoloji sonuçları ve ameliyat raporları incelendi. Duyarlılık, özgüllük, pozitif ve negatif öngörü değerleri ve eğri altındaki alan (AUC) değerleri MSKCC tarafından geliştirilen nomogram kullanılarak hesaplandı.

Bulgular

Hastaların SLN incelemesinin frozen kesit sonuçları 400 hastanın 101'inde pozitifti. Nomogram hesaplaması ile sentinel pozitifliği arasındaki ilişki, alıcı işletim karakteristik eğrisi (ROC) kullanılarak değerlendirildi; AUC 0,699, p<0,001. Sentinel lenf nodu biyopsisi (SLNB) durumu ile nomogram risk oranı karşılaştırıldığında duyarlılığı %85, özgüllüğü %40 olarak hesaplandı. Negatif yüklemli değer %68, pozitif yüklemli değer ise %63 oldu. ROC eğrisi hesaplaması optimal kriter olarak %77 risk değerine ulaştı. Bu değere ulaşıldığında nomogramın duyarlılığı %96, özgüllüğü ise %14,8 idi.

Sonuç

Hasta grubumuzda MSKCC nomogramlarının hesaplanmasında anlamlı ilişki olmasına rağmen aşırı metastaz riski gösterdiği tespit edildi. Özellikle optimal risk değerleri dikkate alındığında hem duyarlılık hem de özgüllük değerleri batılı çalışmalara göre anlamlı derecede düşük bulunmuştur. Sonuçlarımızın Avrupa ve Amerika popülasyonlarını temel alan çalışmalarla karşılaştırıldığında Asya popülasyonu üzerine yapılan çalışmalara daha benzer olduğu görüldü. Farklı etnik popülasyonların kendine has özellikleri olabileceği ve her etnik popülasyona özel tasarlanmış bir nomogram hesaplamasının gerekli olabileceği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Anahtar kelimeler: Meme cerrahisi, meme kanseri, nomogram, sentinel lenf nodu

References

1
Association of Directors of Anatomical and Surgical Pathology: Recommendations for the reporting of breast carcinoma. Am J Clin Pathol 1995;104(6):614-619.
2
Clark GM. Prognostic and Predictive Factors for Breast Cancer. Breast Cancer 1995;2:79-89.
3
Valagussa P, Bonadonna G, Veronesi U. Patterns of relapse and survival following radical mastectomy. Analysis of 716 consecutive patients. Cancer 1978;41(3):1170-1178.
4
Schrenk P, Shamiyeh A, Wayand W. Sentinel lymph-node biopsy compared to axillary lymph-node dissection for axillary staging in breast cancer patients. Eur J Surg Oncol 2001;27(4):378-382.
5
Carlson RW, McCormick B. Update: NCCN breast cancer Clinical Practice Guidelines. J Natl Compr Canc Netw 2005;3(Suppl 1):S7-11.
6
Naik AM, Fey J, Gemignani M, Heerdt A, Montgomery L, Petrek J, et al. The risk of axillary relapse after sentinel lymph node biopsy for breast cancer is comparable with that of axillary lymph node dissection: a follow-up study of 4008 procedures. Ann Surg 2004;240(3):462-468; discussion 468-471.
7
Veronesi U, Paganelli G, Viale G, Luini A, Zurrida S, Galimberti V, et al. A randomized comparison of sentinel-node biopsy with routine axillary dissection in breast cancer. N Engl J Med 2003;349(6):546-553.
8
Bevilacqua JL, Kattan MW, Fey JV, Cody HS 3rd, Borgen PI, Van Zee KJ. Doctor, what are my chances of having a positive sentinel node? A validated nomogram for risk estimation. J Clin Oncol 2007;25(24):3670-3679.
9
National Cancer Institute. Cancer stat facts: female breast cancer. 2018.
10
Saika K, Sobue T. Epidemiology of breast cancer in Japan and the US. Japan Med Assoc J 2009;52:39-44.
11
Vieni S, Graceffa G, La Mendola R, Latteri S, Cordova A, Latteri MA, et al. Application of a predictive model of axillary lymph node status in patients with sentinel node metastasis from breast cancer. A retrospective cohort study. Int J Surg 2016;35:58-63.
12
Qiu PF, Liu JJ, Wang YS, Yang GR, Liu YB, Sun X, et al. Risk factors for sentinel lymph node metastasis and validation study of the MSKCC nomogram in breast cancer patients. Jpn J Clin Oncol 2012;42(11):1002-1007.
13
Chung MJ, Lee JH, Kim SH, Suh YJ, Choi HJ. Simple Prediction Model of Axillary Lymph Node Positivity After Analyzing Molecular and Clinical Factors in Early Breast Cancer. Medicine (Baltimore) 2016;95(20):e3689.
14
Catteau X, Koopmansch C, Maris C, Colart P, Noël JC. Predictive factors of lymph node metastasis and effectiveness of intraoperative examination of sentinel lymph node in breast carcinoma: A retrospective Belgian study. Ann Diagn Pathol 2020;49:151607.
15
Viale G, Zurrida S, Maiorano E, Mazzarol G, Pruneri G, Paganelli G, et al. Predicting the status of axillary sentinel lymph nodes in 4351 patients with invasive breast carcinoma treated in a single institution. Cancer 2005;103(3):492-500.
16
Ozmen V, Karanlik H, Cabioglu N, Igci A, Kecer M, Asoglu O, et al. Factors predicting the sentinel and non-sentinel lymph node metastases in breast cancer. Breast Cancer Res Treat 2006;95(1):1-6.
17
Van den Eynden GG, Van der Auwera I, Van Laere SJ, Colpaert CG, van Dam P, Dirix LY, et al. Distinguishing blood and lymph vessel invasion in breast cancer: a prospective immunohistochemical study. Br J Cancer 2006;94(11):1643-1649.
18
Ramjeesingh R, Quan ML, Gardner S, Holloway CM. Prediction of involvement of sentinel and nonsentinel lymph nodes in a Canadian population with breast cancer. Can J Surg 2009;52(1):23-30.
19
Pimiento JM, Lee MC, Esposito NN, Kiluk JV, Khakpour N, Carter WB, et al. Role of axillary staging in women diagnosed with ductal carcinoma in situ with microinvasion. J Oncol Pract 2011;7(5):309-313.
20
Tanık C, Gözel S, Sakız D, Polat N, Kabukçuoğlu F, Aksakal Ö, et al. The comparison of tumor size, metastasis of axillary lymph nodes, pericapsular invasion, perineural invasion and lymphatic invasion in breast cancer with invasive ductal carcinoma. Sisli Etfal Med Bull Sisli Etfal Hosp 2005;39(4):36-40.
21
Bauer KR, Brown M, Cress RD, Parise CA, Caggiano V. Descriptive analysis of estrogen receptor (ER)-negative, progesterone receptor (PR)-negative, and HER2-negative invasive breast cancer, the so-called triple-negative phenotype: a population-based study from the California cancer Registry. Cancer 2007;109(9):1721-1728.
22
Scomersi S, Torelli L, Zanconati F, Tonutti M, Dore F, Bortul M. Evaluation of a breast cancer nomogram for predicting the likelihood of additional nodal metastases in patients with a positive sentinel node biopsy. Ann Ital Chir 2012;83(6):461-468.
23
Devarakonda S, Thomas SS, Sen S, Thomas V, Karuppusami R, Cherian AJ, et al. Sentinel Lymph Node Biopsy in Early Breast Cancer Using Methylene Blue Dye Alone: a Safe, Simple, and Cost-Effective Procedure in Resource-Constrained Settings. Indian J Surg Oncol 2021;12(1):210-217.
24
Halilbasic E, Iljazovic E, Mehmedovic Z, Brkic E, Sarkanovic G. Methylene Blue as Inexpensive and Reliable Sole Sentinel Lymph Node Mapping Agent for Patients with Invasive Ductal Carcinoma. Mater Sociomed 2021;33(4):282-287.
2024 ©️ Galenos Publishing House