Brugada Sendromu Tanılı Hastada Anestezi Yönetimi
PDF
Atıf
Paylaş
Talep
Olgu Sunumu
P: 143-146
Haziran 2024

Brugada Sendromu Tanılı Hastada Anestezi Yönetimi

Bagcilar Med Bull 2024;9(2):143-146
Bilgi mevcut değil.
Bilgi mevcut değil
Alındığı Tarih: 27.12.2023
Kabul Tarihi: 06.02.2024
PDF
Atıf
Paylaş
Talep

ÖZET

Brugada sendromu (BrS) nadir görülen ancak gözden kaçması durumunda ölümle sonuçlanabilecek ciddi bir hastalıktır. Bu nedenle anestezistlerin perioperatif özellikle dikkat etmesi gerekir. Bu raporumuzda tip 3 BrS tanılı hastayla ilgili deneyimimizi paylaşmayı amaçladık. Yirmi yedi yaşında elektif lomber diskektomi cerrahisi planlanan, BrS dışında ek özelliği olmayan hastanın intraoperatif anestezi yönetimi rapor edildi. Gerekli hazırlıklar yapılarak hasta operasyona alındı. İntraoperatif hemodinami stabil seyretti. Postoperatif koroner yoğun bakım ünitesinde takibi sırasında hastada göğüs ağrısı ve çarpıntı şikayeti meydana geldi. Taşikardi dışında aritmi saptanmadı. Kırk sekiz saat sonra klinik stabilite ile taburcu edildi. Olgumuzdan farklı olarak BrS tanısı olmayan ama kardiyak hastalıkları işaret eden aile öyküsü ve senkop, çarpıntı gibi semptomları olan hastalar dikkatlice sorgulanmalıdır. Bu hastalar için fizyolojik ve farmakolojik uygun şartlar sağlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Anahtar kelimeler: Anestezi, aritmi, Brugada sendromu

Öz

Brugada sendromu (BrS) nadir görülen ancak gözden kaçması durumunda ölümle sonuçlanabilecek ciddi bir hastalıktır. Bu nedenle anestezistlerin perioperatif özellikle dikkat etmesi gerekir. Bu raporumuzda tip 3 BrS tanılı hastayla ilgili deneyimimizi paylaşmayı amaçladık. Yirmi yedi yaşında elektif lomber diskektomi cerrahisi planlanan, BrS dışında ek özelliği olmayan hastanın intraoperatif anestezi yönetimi rapor edildi. Gerekli hazırlıklar yapılarak hasta operasyona alındı. İntraoperatif hemodinami stabil seyretti. Postoperatif koroner yoğun bakım ünitesinde takibi sırasında hastada göğüs ağrısı ve çarpıntı şikayeti meydana geldi. Taşikardi dışında aritmi saptanmadı. Kırk sekiz saat sonra klinik stabilite ile taburcu edildi. Olgumuzdan farklı olarak BrS tanısı olmayan ama kardiyak hastalıkları işaret eden aile öyküsü ve senkop, çarpıntı gibi semptomları olan hastalar dikkatlice sorgulanmalıdır. Bu hastalar için fizyolojik ve farmakolojik uygun şartlar sağlanmalıdır.

References

1
Brugada P, Brugada J. Right bundle branch block, persistent ST segment elevation and sudden Cardiac death: a distinct clinical and electrocardiographic syndrome. A multicenter report. J Am Coll Cardiol 1992;20(6):1391-1396.
2
Antzelevitch C, Patocskai B. Brugada syndrome: clinical, genetic, molecular, cellular, and ionic aspects. Curr Probl Cardiol 2016;41(1):7-57.
3
Soar J, Berg KM, Andersen LW, Böttiger BW, Cacciola S, Callaway CW, et al. Adult Advanced Life Support: 2020 International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science with Treatment Recommendations. Resuscitation 2020;156:A80-A119.
4
Soar J, Böttiger BW, Carli P, Couper K, Deakin CD, Djärv T, et al. European Resuscitation Council Guidelines 2021: Adult advanced life support. Resuscitation 2021;115-151.
5
Kloesel B, Ackerman MJ, Sprung J, Narr BJ, Weingarten TN. Anesthetic management of patients with Brugada syndrome: a case series and literature review. Can J Anesth 2011;58(9):824-836.
6
Ciconte G, Santinelli V, Brugada J, Vicedomini G, Conti M, Monasky MM, et al. General anesthesia attenuates Brugada syndrome phenotype expression: clinical implications from a prospective clinical trial. JACC Clin Electrophysiol 2018;4(4):518-530.
7
Cuttone G, Martucci G, Napoli R, Tigano S, Arcadipane A, Pappalardo F, et al. Anesthesiological management of Brugada syndrome patients: a systematic review. Saudi J Anaesth 2023;17(3):394-400.
8
Canbay O, Erden IA, Celebi N, Aycan IO, Karagoz AH, Aypar U. Anesthetic management of a patient with Brugada syndrome. Paediatr Anaesth 2007;17(12):1225-1227.
9
Edge CJ, Blackman DJ, Gupta K, Sainsbury M. General anaesthesia in a patient with Brugada syndrome. Br J Anaesth 2002;89(5):788-791.
10
Vaccarella A, Vitale P, Presti CA. General anaesthesia in a patient affected by Brugada syndrome. Minerva Anestesiol 2008;74(4):149-152.
11
Şahinkaya HH, Yaşar E, Tekgül ZT, Horsanalı BO, Özeroğlu E. Anaesthetic management of a patient with Brugada syndrome. Turk J Anaesthesiol Reanim 2016;44(2):96-98.
12
Cole JB, Sattiraju S, Bilden EF, Asinger RW, Bertog SC. Isolated tramadol overdose associated with Brugada ECG pattern. Pacing Clin Electrophysiol 2012;35(8):e219-e221.
13
Biricik E, Hatipoğlu, Küçükbingöz Ç. Sugammadex in a patient with Brugada syndrome. Turk J Anesthesiol Reanim 2016;44(2):99-101.
14
Vasques F, Di Gregorio G, Behr AU. Is prevention better than cure?: Local anesthetic in Brugada syndrome. Reg Anesth Pain Med 2015;40(4):395-396.
15
Cordery R, Lambiase P, Lowe M, Ashley E. Brugada syndrome and anesthetic management. J Cardiothorac Vasc Anesth 2006;20(3):407-413.
2024 ©️ Galenos Publishing House