Özgün Araştırma

Preoperatif Değerlendirmede COVID-19 Tanısında Radyolojik Görüntülemenin ve Ters Transkriptaz Polimeraz Zincir Reaksiyonu Testinin Karşılaştırılması
 • Güler Özgül
 • Efsun Gonca Uğur Chousein
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 6-11 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.2021-08-088
Akut Koroner Sendrom Olgularının COVID-19 Pandemisi Sırasında ve Öncesinde Demografik ve Laboratuvar Parametrelerinin Değerlendirilmesi
 • Betül Çam
 • Abuzer Coşkun
 • Burak Demirci
 • Hatice Karaçam
 • Burak Akın
Bagcilar Med Bull 2023; 8: 33-40 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2023.2022-09-077
COVID-19 Pnömonisinin Kantitatif Hacimsel BT Analizi ve Nötrofillenfosit Oranı ile Korelasyonu
 • Bora Kalaycıoğlu
 • Bahattin Özkul
 • Onural Öztürk
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 56-62 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2021-10-110
YouTube’da COVID-19 ve CPR İçerikli Videoların Değerlendirilmesi
 • Hatice Topcu
Bagcilar Med Bull 2023; 8: 57-61 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2023.2023-01-08
Asimetrik Dimetilarjininin COVID-19’daki Rolü
 • Müfide Arzu Özkarafakılı
 • Zeynep Mine Yalçınkaya
 • Mustafa İlteriş Bardakçı
 • Işıl Kibar Akıllı
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 102-109 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2022-01-06
Kritik ve Stabil COVID-19 Hastalarının Ayırımı için Değerli Bir Biyobelirteç Olarak Serum Endokan Düzeyleri
 • Derya Öztürk
 • Ertuğrul Altınbilek
 • Adem Melekoğlu
 • Mustafa Çalık
 • Burak Demirci
 • Abuzer Coşkun
Bagcilar Med Bull 2023; 8: 172-178 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2023.2022-10-083
Türkiye’de İki Farklı Bölgede COVID-19’un Zamansal ve Klinik Farklılıklarının Çok Merkezli Bir Değerlendirmesi: İstanbul ve Diyarbakır’ın Karşılaştırılması
 • Özlem Vuran
 • Deniz Esin Tekcan Şanlı
 • Ahmet Necati Şanlı
 • Aytuğ Altundağ
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 180-188 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2022-02-020
COVID-19 Pandemisi Sırasında Bir Teletıp Deneyimi: Obezitesi Olan Hastaların Telefon Görüşmeleriyle Takibi
 • Feray Akbaş
 • Hanife Usta Atmaca
 • Mehmet Emin Pişkinpaşa
Bagcilar Med Bull 2020; 5: 199-203 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.08.052
COVID-19 Pnömonisinden 6 Ay Sonrası için İpuçları: Akut Dönem Enflamatuvar Parametreleri
 • Engin Aynacı
 • Gökhan Karakurt
Bagcilar Med Bull 2023; 8: 210-215 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2023.2023-01-01
Sezaryen Sonrası Cerrahi Alan Enfeksiyonlarının COVID-19 Pandemisi Öncesi ve Sırasında Değerlendirilmesi: Retrospektif, Tersiyer Merkez Deneyimi
 • Hale Çetin Arslan
 • Kadir Arslan
 • Mustafa Göksu
Bagcilar Med Bull 2023; 8: 216-221 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2023.2022-12-105
COVID-19 İlişkili İnmenin Özellikleri: Tek Merkezli Bir Prospektif Çalışma
 • Zerrin Yıldırım
 • Sami Ömerhoca
 • Eda Çoban
 • Nilüfer Kale
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 231-239 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2022-06-053
COVID-19 Pozitif Pediyatrik Hastalarda Koku ve Tat Bozukluğu: Hastalığın Farklı Evrelerinde Prospektif Bir Kohort
 • Zahide Mine Yazıcı
 • Neslihan Sağlam
 • Nihal Akçay
 • Bengisu Menentoğlu
 • Nevin Hatioğlu
 • Esra Şevketoğlu
 • İbrahim Sayın
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 267-272 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2022-06-056
COVID-19 Salgınının Kadın Cinsel Davranışına Etkisi
 • Evrim Ebru Kovalak
 • Özlem Karabay Akgül
 • Tolga Karacan
 • Özlem Yüksel Aybek
 • Hakan Güraslan
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 271-275 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.03.036
Erken Rehabilitasyonun COVID-19 Üzerine Etkisi: Prospektif, Gözlemsel Çalışma
 • Işıl Üstün
 • Meltem Vural
 • Sibel Çağlar
 • Gülsüm Oya Hergünsel
 • Tuba Altun
 • İlknur Deniz Altınbaş
 • Ebru Kamacı
 • Sonnur Bahçeci
 • Felemez Arslan
Bagcilar Med Bull 2023; 8: 278-286 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2023.2023-06-053
COVID-19 Pandemisinin Türkiye’deki Yetişkin Aşılamaya Etkisi
 • Feyzanur Erdem
 • Nilay Çom Aybal
 • Mahnur Mahdum
 • Seçil Arıca
Bagcilar Med Bull 2023; 8: 287-292 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2023.2023-06-055
MIS-C Tanısıyla Takip Edilen Hastalarımızın Klinik Özelliklerinin Değerlendirilmesi
 • Abdulrahman Özel
 • Meltem Erol
 • Sertaç Hanedan Onan
 • Özlem Bostan Gayret
 • Ülkem Koçoğlu Barlas
 • Selen Mandel Işıklı
 • Volkan Tosun
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 295-301 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.05.064
COVID-19 Pandemi Sürecinde Elektrokonvülsif Tedavilerde Anestezi Uygulamalarının Değerlendirilmesi
 • Asiye Demirel
 • Ayşe Neslihan Balkaya
 • Tuğba Onur
 • Şeyda Efsun Özgünay
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 302-310 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2022-08-067
Hamile Kadınlarda COVID-19 Pandemisinin Depresyon, Anksiyete ve Stres Düzeyleri Üzerine Etkisi
 • Elif Çiler Eren
 • Sevda Gümüş Şanlı
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 306-313 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.04.050
COVID-19 Enfeksiyonu Nedeniyle Hastaneye Yatırılan Çocukların Annelerinde Depresyon ve Anksiyete
 • Mehmet Tolga Köle
 • Elif Küçük
 • Ayşe Karaarslan
 • Ceren Çetin
 • Zeynep Vatansever Pınar
 • Aydan Erdem
 • Yasemin Akın
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 333-338 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2022-09-076
COVID-19 Tanılı Yoğun Bakım Hastalarında Favipiravir Kombine Tedavisinin Sonuçları
 • Habip Yılmaz
 • Abdullah Emre Güner
 • Murat Altuntaş
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 339-345 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.07.084
Solunum Hastalığı Nedeniyle Hastanede Yatan Hastalarda Nozokomial COVID-19 Hastalığının Etkisi
 • Mediha Gönenç Ortaköylü
 • Belma Akbaba Bağcı
 • Seda Tural Onur
 • Tuğçe Özen
 • Fatma Tokgöz Akyıl
 • Esma Seda Akalın Karaca
 • Işıl Kibar Akıllı
Bagcilar Med Bull 2023; 8: 341-348 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2023.2023-02-015

Editöre Mektup

COVID-19 Pandemisinde Kritik Hastaların Tedavisi için Yoğun Bakım Ünitelerinin Kapasite Artışı
 • Kerem Erkalp
 • Mehmet Salih Sevdi
 • Ali Özalp
Bagcilar Med Bull 2020; 5: 67-68 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.04.011

Olgu Sunumu

COVID-19 Enfeksiyonu Olan Çocuk Hastalarda Trakeostomi
 • Nihal Akçay
 • Zahide Mine Yazıcı
 • Mehmet Emin Menentoğlu
 • Ayşe İrem Sofuoğlu
 • İbrahim Sayın
 • Esra Şevketoğlu
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 80-84 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2021-11-116
Konjenital Nötropenili Bir Hastada COVID-19 Hastalığı: Bir Olgu Sunumu
 • Sezin Naiboğlu
 • Mehmet Halil Çeliksoy
 • Ayşegül Öztürk Kaymak
 • Hasan Önal
 • Işılay Turan
 • Selami Ulaş
 • Çiğdem Aydoğmuş
Bagcilar Med Bull 2023; 8: 94-98 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2022-07-066
Salgın Dönemlerinde Yüksek Riskli Abdominal Acillerin Yönetiminde Rejyonel Anestezinin Etkisi
 • Hürü Ceren Gökduman
 • Taner Abdullah
 • Funda Gümüş Özcan
Bagcilar Med Bull 2023; 8: 198-201 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2023.2023-03-031
COVID-19 İlişkili Kawasaki Hastalığı: İlk Çocukluk Çağı Multisistem Enflamatuvar Sendrom Tanılı Olgumuz
 • Ülkem Koçoğlu Barlas
 • Sertaç Hanedan Onan
 • Meltem Erol
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 350-354 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.05.067
COVID-19 Pnömonisi Sonrası Dev Pulmoner Apse: Olgu Sunumu
 • Nihal Akçay
 • Mehmet Emin Menentoğlu
 • Ayşe İrem Sofuoğlu
 • Mustafa Oğur
 • Figen Bakırtaş Palabıyık
 • Esra Şevketoğlu
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 371-373 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2022-08-069
Yenidoğanlarda COVID-19 (SARS-CoV-2) Enfeksiyonu: Tek Merkezli Bir Olgu Serisi
 • Emrah Can
 • Çağrı Cumhur Gök
 • Şahin Hamilçıkan
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 455-458 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.06.074

Derleme

COVID-19 Salgını Sırasında Egzersiz Fizyolojisi ve Önemi
 • Aysu Kılıç
 • Kerem Erkalp
 • Nuran Darıyerli
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 85-89 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2022-03-027