Özgün Araştırma

Böbrek Nakli Hastalarında Transplantasyon ile İlgili Bilgi, Algılama ve Yaşam Değişikliklerinin Değerlendirilmesi
 • Oya Bozkurt
Bagcilar Med Bull 2020; 5: 1-6 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2019.11.022
Orta Derecede Mitral Yetersizliği Olan Anlamlı Mitral Darlığında Perkütan Balon Mitral Valvüloplastinin Sonuçları - Tek Merkez Çalışması
 • Ömer Çelik
 • Ahmet Anıl Şahin
 • Muammer Karakayalı
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 20-25 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.08.047
Cerrahi Kliniğinde Çalışan Hemşirelerde Tükenmişlik ve İş Tatmini Düzeylerinin Belirlenmesi
 • Nermin Karahaliloğlu
 • Kürşat Özdilli
 • Elif Yorulmaz
 • Hatice Yorulmaz
Bagcilar Med Bull 2019; 4: 31-41 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2019.15406
COVID-19 Pnömonisinin Kantitatif Hacimsel BT Analizi ve Nötrofillenfosit Oranı ile Korelasyonu
 • Bora Kalaycıoğlu
 • Bahattin Özkul
 • Onural Öztürk
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 56-62 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2021-10-110
Transrektal Prostat Biyopsisi Yapılan Erkeklerde De Ritis Oranı ile Prostat Kanseri Arasında Herhangi Bir İlişki Var Mı?
 • Yusuf Şahin
 • Mehmet Yılmaz
 • İbrahim Hacıbey
 • Yiğit Can Filtekin
 • Aykut Çolakerol
 • Atilla Semerciöz
 • Ahmet Yaser Müslümanoğlu
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 66-72 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.11.078
Sıçanlarda Deneysel Alzheimer Hastalığı Modelinde Hacimsel Öğrenme ve Bellek Bozukluklarının Fetal Nöral Doku Transplantasyonu ile Düzelmesi
 • Songül Meltem Can
 • Orhan Barlas
Bagcilar Med Bull 2019; 4: 67-77 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2019.07.012
Mesane Kanseri Hastalarında De Ritis Oranının Önemi
 • Kasım Ertaş
 • Recep Eryılmaz
 • Rahmi Aslan
 • Murat Demir
 • Kerem Taken
Bagcilar Med Bull 2020; 5: 69-74 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.03.09
Monogenik Otoenflamatuvar Hastalıkların Klinik Prezentasyonunda Mukokutanöz Bulguların Payı Nedir? Tek Merkez Deneyimi
 • Oya Köker
 • Nuray Aktay Ayaz
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 70-76 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2022-01-02
Bir anket çalışması: asistan ve intörn doktorların temel ve ileri yaşam desteği konusundaki bilgi yeterliliği
 • Serkan Kockanat
 • Sevki Hakan Eren
 • Behcet Al
Bagcilar Med Bull 2017; 2: 82-87 DOI: 10.5350/BMB20171025072403
Antrenmanlı Sporcularda Statik ve Dinamik Germe Egzersizlerinin Diz Kas Gücü Üzerine Etkisi
 • Chasan Mola Ali
 • Filiz Tuna
 • Hasan Kerem Alptekin
 • Derya Demirbağ Kabayel
 • Hakan Tuna
Bagcilar Med Bull 2020; 5: 107-115 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.05.16
Radikal Prostatektomi Sonrası Adjuvan ve Kurtarma Radyoterapi Sonuçları
 • Selvi Dinçer
 • Çakır Numanoğlu
 • Mustafa Halil Akbörü
 • Erkan Merder
 • Murat Dinçer
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 125-133 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.11.078.1
Metastatik Prostat Kanseri Tedavisinde Kullanılan Leuprolide Asetat 22,5 mg ile Goseraline Asetat 10,8 mg İlaçlarının Karşılaştırılması
 • Gökhan Çil
 • Faruk Yağcı
Bagcilar Med Bull 2023; 8: 150-154 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2023.2022-12-102
Bağcılar Tıp Bülteni’nde Aralık 2016 ve Haziran 2020 Tarihleri Arasında Yayımlanan Makalelerin Atıf Analizlerinin Değerlendirilmesi
 • Aykut Çolakerol
 • Mustafa Zafer Temiz
 • Salih Zeki Sönmez
 • İbrahim Hacıbey
 • Ramazan Ömer Yazar
 • Engin Kadıralı
 • Atilla Semerciöz
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 157-160 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.02.025
Kolorektal Karsinomda KRAS Mutasyonu ve 18F-FDG Tutulum Parametreleri Arasındaki İlişki
 • Aynur Özen
 • Serkan Menekşe
 • Esat Namal
 • Aslı Kahraman Akkalp
 • Merve Tokoçin
 • Talar Vartanoğlu
 • Emel Gökmen
 • Fatih Çelebi
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 165-173 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2022-03-031
Travma Hastalarında Hastane Öncesi Sıvı Resusitasyonunun Mortalite ve Post-travma İyileşme Süresine Etkisi
 • Figen Tunalı Türkdoğan
 • Abuzer Coşkun
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 174-182 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.02.019
Eritrosit Sedimantasyon Hızı İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi Olmadan Lenfoma Tanısını Öngörebilir: Retrospektif Bir Çalışma
 • Esra Turan Erkek
 • Oğuz Fırat Bozkurt
 • Melis Demirağ Evman
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 190-197 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.12.083
Karpal Tünel Sendromu Olan Hastalarda Tiroit Fonksiyon Bozukluklarının Semptom Şiddeti ve İşlevsellik ile İlişkisi
 • Nurdan Korkmaz
 • İzzet Korkmaz
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 212-216 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2022-05-050
COVID-19 Pozitif Pediyatrik Hastalarda Koku ve Tat Bozukluğu: Hastalığın Farklı Evrelerinde Prospektif Bir Kohort
 • Zahide Mine Yazıcı
 • Neslihan Sağlam
 • Nihal Akçay
 • Bengisu Menentoğlu
 • Nevin Hatioğlu
 • Esra Şevketoğlu
 • İbrahim Sayın
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 267-272 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2022-06-056
Adeziv Kapsülit ve Rotator Manşon Sendromunda Kinezyofobi, Ağrı ve Fonksiyonel Durumun Değerlendirilmesi
 • Banu Aydeniz
 • Sedef Ersoy
 • Münevver Çinicioğlu
 • Meltem Vural
Bagcilar Med Bull 2023; 8: 270-277 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2023.2023-04-040
Erken Rehabilitasyonun COVID-19 Üzerine Etkisi: Prospektif, Gözlemsel Çalışma
 • Işıl Üstün
 • Meltem Vural
 • Sibel Çağlar
 • Gülsüm Oya Hergünsel
 • Tuba Altun
 • İlknur Deniz Altınbaş
 • Ebru Kamacı
 • Sonnur Bahçeci
 • Felemez Arslan
Bagcilar Med Bull 2023; 8: 278-286 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2023.2023-06-053
Gebelerde Gestasyonel Diyabet ve Tiroid Hormonları Arasındaki İlişki
 • Serap Çetiner
Bagcilar Med Bull 2023; 8: 305-309 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2023.2023-08-075
Sağlık Çalışanlarında İş Doyumunun Nomofobi ve Sosyal Medya Bağımlılığı ile İlişkisi: Kesitsel Çalışma
 • Ali Furkan Al
 • Melike Mercan Başpınar
 • Okcan Basat
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 311-318 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2022-06-052
İnme Sonrası Robot Yardımlı Yürüme Terapisinin Klinik Verileri: Retrospektif Bir Çalışma
 • İlknur Saral
 • Esra Tekeci
 • Yasemin Tuğçe Yayla
 • Engin Çakar
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 319-325 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2022-06-055
Pipelle® Biyopsinin Tanısal Doğruluğunu Etkileyen Faktörler
 • Alper Seyhan
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 370-375 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.05.061

Teknik Not

Ultrasonografi rehberliğinde perkütan endoskopik gastrostomi takılması
 • Erkan Yavuz
 • Mehmet Salih Akkurt
 • Hakan Yigitbas
 • Osman Bilgin Gulcicek
 • Candas Ercetin
 • Onur Olgac Karagulle
 • Atilla Celik
 • Fatih Celebi
 • Ali Solmaz
Bagcilar Med Bull 2018; 3: 17-19 DOI: 10.5350/BMB20180427024330

Olgu Sunumu

Bupropion Zehirlenmesine Bağlı Status Epileptikus Sonrası Fokal Nöbet: Olgu Sunumu
 • Nihal Akçay
 • Hasan Serdar Kıhtır
 • Mey Talip Petmezci
 • Ülkem Koçoğlu Barlas
 • Esra Şevketoğlu
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 77-79 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2021-09-100
Konjenital Nötropenili Bir Hastada COVID-19 Hastalığı: Bir Olgu Sunumu
 • Sezin Naiboğlu
 • Mehmet Halil Çeliksoy
 • Ayşegül Öztürk Kaymak
 • Hasan Önal
 • Işılay Turan
 • Selami Ulaş
 • Çiğdem Aydoğmuş
Bagcilar Med Bull 2023; 8: 94-98 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2022-07-066
Nadir Bir Olgu: Aksiller Bölgede Malign Granüler Hücreli Tümör
 • Burak Ergün Tatar
 • Caner Gelbal
 • Melihcan Sezgiç
 • Perçin Karakol
 • Can Uslu
 • Selva Kabul
Bagcilar Med Bull 2019; 4: 106-109 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2019.09.014
Akromegali ile İlişkili Nadir Bir McCune-Albright Sendromu Olgusu: Tedavi Seçenekleri ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
 • Hande Peynirci
 • Onur Elbasan
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 374-378 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2022-09-071