Özgün Araştırma

Yoğun Bakım Ünitesindeki Kritik Obstetrik Hastalar: Tek Merkezli On Yıllık Geriye Dönük Kohort Çalışması
 • Mehmet Salih Sevdi
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 20-26 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2021-10-105
Kritik hastaların yoğun bakım ünitesinin ilk günlerindeki APACHE II ve SOFA skorları ile perkütan trakeostomi zamanlaması arasındaki ilişki
 • Dogan Kilic
 • Funda Gumus Ozcan
 • Mehmet Salih Sevdi
 • Melike Cagatay
 • Serdar Demirgan
 • Kerem Erkalp
 • Aysin Selcan
Bagcilar Med Bull 2018; 3: 26-29 DOI: 10.5350/BMB20180504055138
Akut Miyokard Enfarktüslü Hastalarda Mortaliteyi Öngörmede MPVLenfosit Oranı ve MPV-Trombosit Oranının Rolü
 • Serkan Karahan
 • Fahrettin Katkat
 • Sinan Varol
 • Mehmet Fırat Yıldırım
 • Orhan İnce
 • İrfan Şahin
 • Ertuğrul Okuyan
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 32-37 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2021-10-112
Akut Koroner Sendrom Olgularının COVID-19 Pandemisi Sırasında ve Öncesinde Demografik ve Laboratuvar Parametrelerinin Değerlendirilmesi
 • Betül Çam
 • Abuzer Coşkun
 • Burak Demirci
 • Hatice Karaçam
 • Burak Akın
Bagcilar Med Bull 2023; 8: 33-40 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2023.2022-09-077
Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Akut Rabdomiyoliz: Etiyoloji, Klinik Özellikler, Tedavi ve Prognoz
 • Ebru Azapağası
 • Bilge Akkaya
 • Sevim Onguner
 • Mutlu Uysal Yazıcı
 • Zeynelabidin Öztürk
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 116-123 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2022-02-017
Travma Hastalarında Hastane Öncesi Sıvı Resusitasyonunun Mortalite ve Post-travma İyileşme Süresine Etkisi
 • Figen Tunalı Türkdoğan
 • Abuzer Coşkun
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 174-182 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.02.019
Yoğun Bakım Ünitesinde Takip Edilen Metil Alkol İntoksikasyonlu Hastaların Klinik Özellikleri ve Mortaliteye Etki Eden Faktörler
 • Kadir Arslan
 • Ayça Sultan Şahin
Bagcilar Med Bull 2023; 8: 222-229 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2023.2022-12-106
Üst Gastrointestinal Kanaması Olan Hastalarda H3B2 Skorunun Doğrulanması ve Diğer Skorlar ile Karşılaştırılması: Retrospektif Bir Çalışma
 • Abuzer Özkan
 • Kadir Özsivri
 • Abdullah Algın
 • Abuzer Coşkun
Bagcilar Med Bull 2023; 8: 259-264 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2023.2023-04-038
Yanık İlişkili Mortalitenin Öngörülmesinde mSIS, DNI, CRP, LDH ve Albümin Seviylerinin Kullanılması
 • Merve Akın
 • Ali Emre Akgün
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 334-338 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.07.085
Solunum Hastalığı Nedeniyle Hastanede Yatan Hastalarda Nozokomial COVID-19 Hastalığının Etkisi
 • Mediha Gönenç Ortaköylü
 • Belma Akbaba Bağcı
 • Seda Tural Onur
 • Tuğçe Özen
 • Fatma Tokgöz Akyıl
 • Esma Seda Akalın Karaca
 • Işıl Kibar Akıllı
Bagcilar Med Bull 2023; 8: 341-348 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2023.2023-02-015