Özgün Araştırma

Diyabetik Hastalarda HbA1c Düzeyi ile Trigliserit/HDL Kolesterol Oranı ve Trigliserit Glikoz İndeksi Arasındaki İlişki
 • Mustafa Asım Gedikli
 • Betül Sarı Kalın
 • Ahmet Aktaş
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 27-31 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2021-09-095
Diyabetik Polinöropati ve Nöropatik Ağrıda Hangi Belirteçler Rol Oynuyor?
 • Mehlika Panpallı Ateş
 • Sevgi Ferik
 • Hayat Güven
 • Selim Selçuk Çomoğlu
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 320-325 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.05.066
Üçüncü Basamak Bir Hastanede Hekimler Arasında İnsülin Direnci ve Diyabet Riskinin FINDRISK Skoru ile Değerlendirilmesi
 • Emel Sağlam
 • Bennur Atay
 • Sultan Yurtsever
 • Hande Karagedik
 • Saadet Pilten
 • Süleyman Yıldırım
 • Dede Şit
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 339-346 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2022-05-048