Özgün Araştırma

Akut Miyokard Enfarktüslü Hastalarda Mortaliteyi Öngörmede MPVLenfosit Oranı ve MPV-Trombosit Oranının Rolü
 • Serkan Karahan
 • Fahrettin Katkat
 • Sinan Varol
 • Mehmet Fırat Yıldırım
 • Orhan İnce
 • İrfan Şahin
 • Ertuğrul Okuyan
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 32-37 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2021-10-112
Obez çocuklarda ortalama trombosit hacmi ve nötrofil lenfosit oranı hepatosteatoz ile ilişkili mi?
 • Serdar Kertmen
 • Ozlem Bostan Gayret
 • Meltem Erol
 • Ozgul Yigit
 • Fatih Mete
 • Abdulrahman Ozel
Bagcilar Med Bull 2018; 3: 73-77 DOI: 10.5350/BMB20180907060348
Akut İskemik İnme Geçiren Hastalarda Ortalama Trombosit Hacmi Değerleri ve Prognoza Etkileri
 • Ülkü Figen Demir
Bagcilar Med Bull 2019; 4: 99-105 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2019.10.019
Aferez Trombosit Donörlerinde ABO ve Rh Kan Gruplarına Göre Tam Kan Sayımı Parametreleri
 • Gülden Sincan
 • Fuat Erdem
 • Elif Bulut
 • Suat Sincan
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 256-261 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2022-05-040
Benign ve Malign Böbrek Kitlelerinin Enflamasyon Markerlarıyla Ayrımı
 • Murat Demir
 • Recep Eryılmaz
 • Rahmi Aslan
 • Kasım Ertaş
 • Kerem Taken
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 276-279 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.02.028
Opere ve Non-opere Kolorektal Adenokarsinoma Hastalarında Biyobelirteç Olarak NLR, MPV ve RDW
 • Atilla Bulur
 • Ayça Serap Çakır
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 314-319 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.05.056
Postoperatif Yoğun Bakım Ünitesinde Takip Edilen Olgularda Komplikasyon Gelişimi ile Kan Parametreleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
 • Bedih Balkan
 • Mustafa Çelik
 • Büşra Tok Çekmecelioğlu
 • Damla Yavuz
 • Dilek Altun
 • Gülsüm Oya Hergünsel
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 382-389 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.04.052