Özgün Araştırma

Preoperatif Değerlendirmede COVID-19 Tanısında Radyolojik Görüntülemenin ve Ters Transkriptaz Polimeraz Zincir Reaksiyonu Testinin Karşılaştırılması
 • Güler Özgül
 • Efsun Gonca Uğur Chousein
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 6-11 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.2021-08-088
COVID-19 Pnömonisinin Kantitatif Hacimsel BT Analizi ve Nötrofillenfosit Oranı ile Korelasyonu
 • Bora Kalaycıoğlu
 • Bahattin Özkul
 • Onural Öztürk
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 56-62 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2021-10-110
Endorektal Ultrasonografi, Manyetik Rezonans Görüntüleme ve Pozitron Emisyon Tomografisinin Rektum Kanserinde Ameliyat Stratejisine Katkıları
 • Yurdakul Deniz Fırat
 • Gökhan Çipe
 • Coşkun Çakır
 • Hüseyin Kazım Bektaşoğlu
 • Sinan Arıcı
 • Mahmut Müslümanoğlu
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 61-65 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.08.045
Serebral Kontüzyonlarda Prognostik Faktörlerin Belirlenmesi
 • Neşe Keser
 • Murat Servan Döşoğlu
Bagcilar Med Bull 2019; 4: 78-85 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2019.08.013
Ürolitiazisli Hastalarda Bilgisayarlı Tomografiyle Kalkül Dansitesinin Tek Bir Ölçümünün Taş Bileşimi Öngörüsündeki Değeri ve Pratikte Kullanımı
 • Ebru Sarıkaya
 • Süleyman Öncü
 • Mehmet Öncü
 • Ahmet Tan Cimilli
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 110-115 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2022-02-024
Sağlıklı Çocuklarda Mediastinal Ana Vasküler Yapıların Multi-dedektör Bilgisayarlı Tomografi ile Değerlendirilmesi
 • Kourosh Yaghouti
 • Filiz Çelebi
 • İbrahim Halil Sever
 • Nuri Çağatay Cimşit
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 118-124 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.11.077.1
İdiyopatik Dilate Kardiyomiyopatiye Bağlı Kronik Kalp Yetmezliğinde Retinal Mikrovasküler Değişiklikler
 • Abdurrahman Alpaslan Alkan
 • Eyüp Düzgün
 • Murat Karapapak
 • Mehmet Egemen Karataş
 • Delil Özcan
 • Serhat Sığırcı
Bagcilar Med Bull 2023; 8: 161-166 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2023.2022-10-084
Kolorektal Karsinomda KRAS Mutasyonu ve 18F-FDG Tutulum Parametreleri Arasındaki İlişki
 • Aynur Özen
 • Serkan Menekşe
 • Esat Namal
 • Aslı Kahraman Akkalp
 • Merve Tokoçin
 • Talar Vartanoğlu
 • Emel Gökmen
 • Fatih Çelebi
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 165-173 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2022-03-031
Guatrlı Olgularda Dispnenin Değerlendirilmesinde Solunum Fonksiyon Testi ve Toraks Bilgisayarlı Tomografi
 • Güler Özgül
 • Erkan Yavuz
Bagcilar Med Bull 2020; 5: 204-209 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.07.030
Pediyatrik Kafa Travmalarında Klinik ve Görüntüleme Sonuçları
 • Burak Akın
 • Abuzer Coşkun
 • Burak Demirci
 • Hatice Karaçam
 • Betül Çam
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 217-223 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2022-03-030
Lomber Stabilizasyonda BT Metal Artefakt Azaltma Tekniğinin Etkinliği ve Radyolojik Değerlendirmeye Katkısı
 • Nuri Serdar Baş
 • Serap Baş
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 264-270 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.04.043