Özgün Araştırma

Altı Primer Kütanöz T-Hücreli Lenfoma Olgusunun Yeni Gelişmeler Işığında Retrospektif Analizi
 • Betül Taş
Bagcilar Med Bull 2019; 4: 25-30 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2019.32042
Serebral Kontüzyonlarda Prognostik Faktörlerin Belirlenmesi
 • Neşe Keser
 • Murat Servan Döşoğlu
Bagcilar Med Bull 2019; 4: 78-85 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2019.08.013
Akut İskemik İnme Geçiren Hastalarda Ortalama Trombosit Hacmi Değerleri ve Prognoza Etkileri
 • Ülkü Figen Demir
Bagcilar Med Bull 2019; 4: 99-105 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2019.10.019
Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Akut Rabdomiyoliz: Etiyoloji, Klinik Özellikler, Tedavi ve Prognoz
 • Ebru Azapağası
 • Bilge Akkaya
 • Sevim Onguner
 • Mutlu Uysal Yazıcı
 • Zeynelabidin Öztürk
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 116-123 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2022-02-017
İnce Bağırsak Adenokarsinomlu Hastalarda Klinikopatolojik Özellikler ve Prognostik Faktörler
 • İzzet Doğan
 • Didem Taştekin
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 144-149 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2022-02-015
Larinks Kanserinde Prognostik Bir Belirteç Olarak C-reaktif Protein Albümin Oranı
 • Abdurrahman Buğra Cengiz
 • Bekir Can Gümüşlü
 • Serkan Kayabaşı
 • Hasan Deniz Tansuker
 • Şahin Öğreden
 • Mehmet Faruk Oktay
Bagcilar Med Bull 2020; 5: 179-184 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.07.032
COVID-19 İlişkili İnmenin Özellikleri: Tek Merkezli Bir Prospektif Çalışma
 • Zerrin Yıldırım
 • Sami Ömerhoca
 • Eda Çoban
 • Nilüfer Kale
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 231-239 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2022-06-053
Enfektif Endokardit Bulgularımız: Üçüncü Basamak Merkez Deneyimi
 • Sevgi Özcan
 • Esra Dönmez
 • Orhan İnce
 • Emirhan Hancıoğlu
 • Emre Melik Faideci
 • İrfan Şahin
 • Ertuğrul Okuyan
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 347-353 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2022-09-074