Özgün Araştırma

Ekstremite Ağrısı ile Çocuk Polikliniğine Başvuran Çocuk Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi
 • Sezin Naiboğlu
 • Emrah Naiboğlu
 • Özden Aksu Sayman
 • Fatma Gül Demirkan
Bagcilar Med Bull 2020; 5: 40-44 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.03.10
Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Yüksek Akışlı Nazal Oksijen Tedavisi
 • Ayhan Yaman
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 42-47 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.10.070
Monogenik Otoenflamatuvar Hastalıkların Klinik Prezentasyonunda Mukokutanöz Bulguların Payı Nedir? Tek Merkez Deneyimi
 • Oya Köker
 • Nuray Aktay Ayaz
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 70-76 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2022-01-02
Çocuk Acil Servisine Ateş Şikayeti ile Başvuran Hastaların Kısa Dönem Sonuçları
 • Ülkem Koçoğlu Barlas
Bagcilar Med Bull 2020; 5: 82-87 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.05.17
Çocukluk Çağı Arka Çukur Habis Tümörlerinin Değerlendirilmesi: Tek Merkezli Çalışma
 • Burak Eren
 • İlker Güleç
 • Nuri Serdar Baş
Bagcilar Med Bull 2020; 5: 116-122 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.07.28
Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Akut Rabdomiyoliz: Etiyoloji, Klinik Özellikler, Tedavi ve Prognoz
 • Ebru Azapağası
 • Bilge Akkaya
 • Sevim Onguner
 • Mutlu Uysal Yazıcı
 • Zeynelabidin Öztürk
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 116-123 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2022-02-017
Çocuk Acil Serviste Down Sendromlu Hastalar
 • İbrahim Hakan Bucak
 • Hilal Aydın
 • Mehmet Geyik
 • Hüseyin Tanrıverdi
 • Fedli Emre Kılıç
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 124-129 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2021-12-122
Konjenital Kalp Hastalığı Olan Pediyatrik Olgularda Kardiyak Kateterizasyon Laboratuvarında Kateterizasyon ve Anjiyografi İşlemlerinde Anestezi Deneyimlerimiz: Tek Merkez 360 Olgu
 • Hatice Dilek Özcanoğlu
 • Funda Gümüş Özcan
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 150-157 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2022-04-035
Pediyatrik Kafa Travmalarında Klinik ve Görüntüleme Sonuçları
 • Burak Akın
 • Abuzer Coşkun
 • Burak Demirci
 • Hatice Karaçam
 • Betül Çam
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 217-223 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2022-03-030
COVID-19 Pozitif Pediyatrik Hastalarda Koku ve Tat Bozukluğu: Hastalığın Farklı Evrelerinde Prospektif Bir Kohort
 • Zahide Mine Yazıcı
 • Neslihan Sağlam
 • Nihal Akçay
 • Bengisu Menentoğlu
 • Nevin Hatioğlu
 • Esra Şevketoğlu
 • İbrahim Sayın
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 267-272 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2022-06-056
MIS-C Tanısıyla Takip Edilen Hastalarımızın Klinik Özelliklerinin Değerlendirilmesi
 • Abdulrahman Özel
 • Meltem Erol
 • Sertaç Hanedan Onan
 • Özlem Bostan Gayret
 • Ülkem Koçoğlu Barlas
 • Selen Mandel Işıklı
 • Volkan Tosun
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 295-301 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.05.064

Olgu Sunumu

COVID-19 Enfeksiyonu Olan Çocuk Hastalarda Trakeostomi
 • Nihal Akçay
 • Zahide Mine Yazıcı
 • Mehmet Emin Menentoğlu
 • Ayşe İrem Sofuoğlu
 • İbrahim Sayın
 • Esra Şevketoğlu
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 80-84 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2021-11-116
Geciken ve Şüphe ile Çözülen Bir Tanı: Yabancı Cisim Aspirasyonu
 • Volkan Tosun
 • Selen Mandel
 • Bekir Can Gümüşlü
 • Ülkem Koçoğlu Barlas
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 451-454 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.06.071