Özgün Araştırma

Spinal Metastazla Belirti Veren Folliküler Tip Tiroid Karsinomu: Olgu Sunumu ve Literatür Taraması
 • Azmi Tufan
 • Burak Eren
 • Abdurrahim Taş
 • Neslihan Berker
 • Özgür Yusuf Aktaş
 • İlker Güleç
 • Mustafa Safi Vatansever
 • Murat Karacan
 • Günay Vahabova
 • Feyza Karagöz Güzey
Bagcilar Med Bull 2019; 4: 1-9 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2019.26888

Olgu Sunumu

İlaca bağlı cilt döküntüsü ve eozinofilinin nadir bir nedeni
 • Harun Muglu
 • Erdem Sunger
 • Celalettin Herek
 • Ozcan Sonmez
 • Fatih Pektas
 • Erdal Gundogan
 • Hakan Sari
 • Ahmet Engin Atay
 • Numan Gorgulu
Bagcilar Med Bull 2018; 3: 11-13 DOI: 10.5350/BMB20180115061130
Chiari tip 1 malformasyonu, siringomiyeli, anterior torakal meningosel ve nörofibromatozis tip 1 birlikteliği: Çok nadir bir olgu sunumu
 • Abdurrahim Tas
 • Azmi Tufan
 • Ozgur Yusuf Aktas
 • Burak Eren
 • Ilker Gulec
 • Cihan Isler
 • Mustafa Safi Vatansever
 • Feyza Karagoz Guzey
Bagcilar Med Bull 2018; 3: 14-16 DOI: 10.5350/BMB20180227073455
Servikal disk cerrahisi sonrası şişmiş oksidize rejenere sellüloza bağlı kök basısı
 • Azmi Tufan
 • Feyza Karagoz Guzey
 • Abdurrahim Tas
 • Cihan Isler
 • Murat Yucel
 • Ozgur Aktas
 • Mustafa Vatansever
 • Yucel Hitay
Bagcilar Med Bull 2016; 1: 18-22 DOI: 10.5350/BMB2016010104
Akut Pankreatit Etiyolojilerinin Sıra Dışı Bir Kombinasyonu: Hipertrigliseridemi ve Karbamazepin Kullanımı
 • Sevgi Herek
 • Celalettin Herek
 • Mediha İrem Onar
 • Pervin Gümülcineli
 • Ömer Saçlı
 • Ahmet Engin Atay
Bagcilar Med Bull 2020; 5: 21-23 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.10.017
Sol gluteal bölge ve aksillada görülen pankreas karsinomunun cilt metastazı
 • Ozan Beytemur
 • Cem Albay
 • Oktay Adanir
 • Asuman Chiomet Amet
 • Mehmet Akif Gulec
Bagcilar Med Bull 2016; 1: 23-25 DOI: 10.5350/BMB2016010105
Plummer-Vinson sendromunda yutma güçlüğünün endoskopik tedavisi
 • Ali Solmaz
 • Osman Bilgin Gulcicek
 • Talar Vartanoglu
 • Erkan Yavuz
 • Hakan Yigitbas
 • Candas Ercetin
 • Atilla Celik
 • Fatih Celebi
Bagcilar Med Bull 2017; 2: 25-28 DOI: 10.5350/BMB20161224025457
Açık inguinal tamir operasyonu esnasında iyatrojenik femoral ven ligasyonununun geç dönem cerrahi tedavisi
 • Serkan Ketenciler
 • Kamil Boyacioglu
 • Ilknur Akdemir
 • Vedat Erentug
 • Nihan Kayalar
Bagcilar Med Bull 2016; 1: 26-28 DOI: 10.5350/BMB2016010106
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ilk transapikal aort kapak replasmanı
 • Nihan Kayalar
 • Kamil Boyacioglu
 • Serkan Ketenciler
 • Ibrahim Yildizhan
 • Vedat Erentug
Bagcilar Med Bull 2016; 1: 26-29 DOI: 10.5350/BMB2016010107
İhmal edilmiş bir dev servikal intradural extramedüller tümör
 • Abdurrahman Aycan
 • Fetullah Kuyumcu
 • Mehmet Edip Akyol
 • Mehmet Arslan
Bagcilar Med Bull 2017; 2: 29-32 DOI: 10.5350/BMB20170220074429
Kistik fibrozisli bir hastada anestezi yönetimi (Olgu sunumu)
 • Hacer Yeter
 • Sitki Nadir Sinikoglu
 • Kerem Erkalp
 • Numan Kutbay
 • Aysin Selcan
Bagcilar Med Bull 2017; 2: 33-35 DOI: 10.5350/BMB20170220030908
Robinow Sendromu’nda anestezi yönetimi (olgu sunumu)
 • Hacer Yeter
 • Murat Bagci
 • Aydin Firincioglu
 • Sitki Nadir Sinikoglu
 • Kerem Erkalp
 • Aysin Selcan
Bagcilar Med Bull 2017; 2: 36-38 DOI: 10.5350/BMB20170306094925
Kaybolan safra kanalı sendromunun nadir bir nedeni olarak Hodgkin Lenfoma: Olgu sunumu
 • Erdem Sunger
 • Elif Yorulmaz
 • Ahmet Engin Atay
 • Burcak Karadeniz
 • Husniye Esra Pasaoglu
 • Sabahattin Kaymakoglu
 • Raim Iliaz
Bagcilar Med Bull 2018; 3: 37-40 DOI: 10.5350/BMB20180730075415
Ailevi Akdeniz Ateşi Hastalığının çok nadir bir komplikasyonu; kemik iliği ödemi ve psödokist: Olgu sunumu
 • Abuzer Coskun
 • Sevki Hakan Eren
 • Mehmet Eren
 • Sedat Ozbay
Bagcilar Med Bull 2018; 3: 41-44 DOI: 10.5350/BMB20180718070737
Daha önce tanı konulmamış servikal dar kanal olgusunda manyetik rezonans görüntüleme sırasında ani gelişen tetraparezi: Olgu sunumu
 • Feyza Karagoz Guzey
 • Cihan Isler
 • Azmi Tufan
 • Ilker Gulec
 • Burak Eren
 • Abdurrahim Tas
 • Ozgur Yusuf Aktas
 • Mustafa Safi Vatansever
 • Ebru Doruk
 • Murat Yucel
 • Mustafa Ornek
 • Eyup Cetin
Bagcilar Med Bull 2017; 2: 51-54 DOI: 10.5350/BMB20170604055323
Konjenital Miyotonili Bir Hastadaki Anestezi Deneyimimiz
 • Yeşim Cokay Abut
 • Serkan Şimşek
 • Seher Köse
 • Şenay Kırgezen
 • Kübra Bolat
 • Veysel Erden
Bagcilar Med Bull 2019; 4: 53-55 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2019.28989
Stiff person sendromlu bir hastadaki anestezi deneyimlerimiz
 • Yesim Cokay Abut
 • Tayfun Aldemir
Bagcilar Med Bull 2017; 2: 55-56 DOI: 10.5350/BMB20170602055922
Nörofibromatozisli bir hastada ekzofitik dev hücreli glioblastoma tip 1: Olgu sunumu
 • Meliha Gundag Papaker
 • Serkan Kitis
 • Mehmet Hakan Seyithanoglu
 • Tolga Turan Dundar
 • Zeynep Tosuner
Bagcilar Med Bull 2017; 2: 57-59 DOI: 10.5350/BMB20170608093717
Nadir Bir Durum, Gözkapağı Onkositomu
 • Perçin Karakol
 • Tevfik Balıkçı
 • Cem Leblebici
Bagcilar Med Bull 2020; 5: 57-59 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.02.03
Muz Alerjisine Bağlı Olarak Gelişen Reaksiyonların Klinik Spektrumu
 • Abdullah Dayıoğlu
 • Sena Akgiray
 • Hikmet Tekin Nacaroğlu
 • Semiha Bahçeci Erdem
Bagcilar Med Bull 2020; 5: 60-63 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.04.013
Oklüze olmuş kalıcı hemodiyaliz kateterine yaklaşım
 • Kerem Erkalp
 • Mehmet Salih Sevdi
 • Serdar Demirgan
 • Melike Cagatay
Bagcilar Med Bull 2017; 2: 67-70 DOI: 10.5350/BMB20170907045854
Lomber radikülopatiye neden olan hidrojel implant: Olgu sunumu
 • Azmi Tufan
 • Abdurrahim Tas
 • Feyza Karagoz Guzey
 • Ozgur Yusuf Aktas
 • Burak Eren
 • Ilker Gulec
 • Mustafa Ornek
 • Eyup Cetin
Bagcilar Med Bull 2017; 2: 71-74 DOI: 10.5350/BMB20170913031055
Ortotopik mesaneli bir hastada dev taş için edndoskopik litotripsi deneyimi: Vaka sunumu
 • Mustafa Erkoc
 • Alper Otunctemur
 • Erkan Merder
 • Huseyin Besiroglu
Bagcilar Med Bull 2017; 2: 75-77 DOI: 10.5350/BMB20170918080643
Bupropion Zehirlenmesine Bağlı Status Epileptikus Sonrası Fokal Nöbet: Olgu Sunumu
 • Nihal Akçay
 • Hasan Serdar Kıhtır
 • Mey Talip Petmezci
 • Ülkem Koçoğlu Barlas
 • Esra Şevketoğlu
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 77-79 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2021-09-100
Mesanenin squamöz hücreli kanserinin cilt metastazı: Olgu sunumu
 • Huseyin Besiroglu
 • Mustafa Erkoc
 • Suleyman Sahin
 • Gulcin Kamali
 • Alper Otunctemur
 • Emin Ozbek
Bagcilar Med Bull 2017; 2: 78-81 DOI: 10.5350/BMB20170918050238
COVID-19 Enfeksiyonu Olan Çocuk Hastalarda Trakeostomi
 • Nihal Akçay
 • Zahide Mine Yazıcı
 • Mehmet Emin Menentoğlu
 • Ayşe İrem Sofuoğlu
 • İbrahim Sayın
 • Esra Şevketoğlu
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 80-84 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2021-11-116
Solunum Sinsityal Virüs ve İnsan Bokavirüs Ko-enfeksiyonu Olan Edinilmiş İmmün Yetmezlikli Çocuk Olguda Ciddi Bir Spontan Pnömomediastinum Olgusu
 • Ülkem Koçoğlu Barlas
 • Nurhan Kasap
 • Nihal Akçay
 • Mey Talip Petmezci
 • Ömer Devecioğlu
 • Esra Şevketoğlu
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 88-91 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.09.062
Lumboperitoneal şanta bağlı gelişen spontan akut subdural hematom: Olgu sunumu ve literatür taraması
 • Feyza Karagoz Guzey
 • Ozgur Yusuf Aktas
 • Azmi Tufan
 • Burak Eren
 • Mustafa Safi Vatansever
 • Ilker Gulec
 • Ebru Doruk
 • Murat Karacan
 • Erhamit Okutan
 • Abdurrahim Tas
Bagcilar Med Bull 2017; 2: 98-103 DOI: 10.5350/BMB20171209041458
Tedavi edilmiş hidrosefaliye ve Chiari tip II malformasyonuna eşlik eden izole dördüncü ventrikül
 • Murat Karacan
 • Feyza Karagoz Guzey
 • Ozgur Yusuf Aktas
 • Mustafa Safi Vatansever
 • Azmi Tufan
 • Burak Eren
 • Ilker Gulec
 • Ebru Doruk
Bagcilar Med Bull 2017; 2: 104-107 DOI: 10.5350/BMB20171216055549
Nadir Bir Olgu: Aksiller Bölgede Malign Granüler Hücreli Tümör
 • Burak Ergün Tatar
 • Caner Gelbal
 • Melihcan Sezgiç
 • Perçin Karakol
 • Can Uslu
 • Selva Kabul
Bagcilar Med Bull 2019; 4: 106-109 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2019.09.014
Yenidoğan Döneminde Akut Ürtiker İle Prezente Olan İnek Sütü Proteini Alerjisi
 • Yasemin Eroğlu
 • Hikmet Tekin Nacaroğlu
 • Abdulrahman Özel
 • Özgül Yiğit
 • Fatih Mete
Bagcilar Med Bull 2019; 4: 110-113 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2019.10.018
Dev Sakrokoksigeal Teratomu Olan Prematür Yenidoğanın Anestezi Yönetimi: Olgu Sunumu
 • Funda Gümüş Özcan
 • Melahat Erol
 • Hasan Cem Güneyli
 • Serdar Demirgan
 • Mustafa Baran Yavuz
 • Nurseli Toksoy
 • Ayşin Selcan
Bagcilar Med Bull 2020; 5: 144-147 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.07.33
Nedeni Bilinmeyen Ateşin Sık Fakat Genellikle Gözden Kaçan Bir Nedeni: Still Hastalığı
 • Caner Varhan
 • İhsan Solmaz
 • Süleyman Özçaylak
 • Zeynep Kutlu
 • Elif Anık
 • Ahmet Engin Atay
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 189-191 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2022-02-023
Twin Reversed Arterial Perfusion (Trap) Sekansının Prenatal Tanısı: Olgu Sunumu
 • Yasin Ceylan
 • Bertan Akar
 • İlteriş Yaman
 • Selim Akkaya
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 204-206 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.01.08
Yapışık İkizin Nadir Bir Türü Olan Sefalotorakoomfaloselin Prenatal Tanısı: Olgu Sunumu
 • Yasin Ceylan
 • Bertan Akar
 • İlteriş Yaman
 • Selim Akkaya
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 207-209 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.01.09
Torasik Geniş Meningomyeloselin Dev Kutanöz Defektlerinin Rekonstrüksiyonu: Teknik Not
 • Perçin Karakol
 • Nuri Serdar Baş
 • Mehmet Bozkurt
 • Ece Sağlam
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 210-215 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.02.026
Bir Olgu Serisinde Yenidoğan Bakteriyel Artriti için Artrotomi ve Yıkama Prosedürü
 • Çağrı Cumhur Gök
 • Tuba Kılıçlar
 • Emrah Can
 • Şahin Hamilçıkan
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 216-219 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.11.083
Şiddetli Preeklampsi Geçiren İki Hastada Posterior Reversible Ensefalopati Sendromu
 • Murat Doğan
 • Sema Baghaki
 • Yasemin Tekdos
 • Keziban Doğan
Bagcilar Med Bull 2020; 5: 224-228 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.06.027
Renal Ven ve Inferior Vena Kava Trombozunun Nadir Bir Nedeni: Embriyonel Testis Karsinomu Olgusu
 • Sevgi Aras
 • Murat Yakın
 • İsmail Şerifoğlu
 • İsmail Ulus
 • Abdülkadir Zengin
 • Şule Özsoy
 • Aslıhan Bayır
 • Ülkühan Köksal
 • Ahmet Engin Atay
Bagcilar Med Bull 2020; 5: 229-231 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.10.016
Bupropion ile İlişkili Anormal Uterin Kanama: Olgu Sunumu
 • Melek Kanarya Vardar
 • Evrim Ebru Kovalak
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 288-290 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2022-06-061
Dirençli Hiperemezis Gravidarumun Kortikosteroid ile Remisyonu
 • Tuğba Özcan Aydın
 • Özlem Yüksel Aybek
 • Sevda Nur Su
 • Tuba Alptekin Karapolat
 • Şeyma Yesiralioğlu
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 346-349 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.02.021
COVID-19 İlişkili Kawasaki Hastalığı: İlk Çocukluk Çağı Multisistem Enflamatuvar Sendrom Tanılı Olgumuz
 • Ülkem Koçoğlu Barlas
 • Sertaç Hanedan Onan
 • Meltem Erol
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 350-354 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.05.067
COVID-19 Pnömonisi Sonrası Dev Pulmoner Apse: Olgu Sunumu
 • Nihal Akçay
 • Mehmet Emin Menentoğlu
 • Ayşe İrem Sofuoğlu
 • Mustafa Oğur
 • Figen Bakırtaş Palabıyık
 • Esra Şevketoğlu
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 371-373 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2022-08-069
Akromegali ile İlişkili Nadir Bir McCune-Albright Sendromu Olgusu: Tedavi Seçenekleri ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
 • Hande Peynirci
 • Onur Elbasan
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 374-378 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2022-09-071
Geciken ve Şüphe ile Çözülen Bir Tanı: Yabancı Cisim Aspirasyonu
 • Volkan Tosun
 • Selen Mandel
 • Bekir Can Gümüşlü
 • Ülkem Koçoğlu Barlas
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 451-454 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.06.071
Yenidoğanlarda COVID-19 (SARS-CoV-2) Enfeksiyonu: Tek Merkezli Bir Olgu Serisi
 • Emrah Can
 • Çağrı Cumhur Gök
 • Şahin Hamilçıkan
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 455-458 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.06.074

Olgu Bildirisi

Kafatası ve üst servikal kemiklerde sıradışı hiperpnömatizasyon: Olgu sunumu
 • Ebru Dogan Doruk
 • Burak Eren
 • Ozgur Yusuf Aktas
 • Erhamit Okutan
 • Gunay Vahabova
 • Feyza Karagoz Guzey
Bagcilar Med Bull 2018; 3: 45-48 DOI: 10.5350/BMB20180905123520