Özgün Araştırma

Mesane Kanseri Hastalarında De Ritis Oranının Önemi
 • Kasım Ertaş
 • Recep Eryılmaz
 • Rahmi Aslan
 • Murat Demir
 • Kerem Taken
Bagcilar Med Bull 2020; 5: 69-74 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.03.09

Olgu Sunumu

Ortotopik mesaneli bir hastada dev taş için edndoskopik litotripsi deneyimi: Vaka sunumu
 • Mustafa Erkoc
 • Alper Otunctemur
 • Erkan Merder
 • Huseyin Besiroglu
Bagcilar Med Bull 2017; 2: 75-77 DOI: 10.5350/BMB20170918080643
Mesanenin squamöz hücreli kanserinin cilt metastazı: Olgu sunumu
 • Huseyin Besiroglu
 • Mustafa Erkoc
 • Suleyman Sahin
 • Gulcin Kamali
 • Alper Otunctemur
 • Emin Ozbek
Bagcilar Med Bull 2017; 2: 78-81 DOI: 10.5350/BMB20170918050238