Özgün Araştırma

Dislipidemik Obez Çocuklarda Nötrofil Lenfosit Oranı ve Platelet Lenfosit Oranının Değerlendirilmesi
 • Tuğçe Damla Dilek
 • Özlem Bostan Gayret
 • Suna Kılınç
 • Meltem Erol
 • Özgül Yiğit
 • Fatih Mete
Bagcilar Med Bull 2019; 4: 56-60 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2019.06.010
Obez çocuklarda ortalama trombosit hacmi ve nötrofil lenfosit oranı hepatosteatoz ile ilişkili mi?
 • Serdar Kertmen
 • Ozlem Bostan Gayret
 • Meltem Erol
 • Ozgul Yigit
 • Fatih Mete
 • Abdulrahman Ozel
Bagcilar Med Bull 2018; 3: 73-77 DOI: 10.5350/BMB20180907060348
Benign ve Malign Böbrek Kitlelerinin Enflamasyon Markerlarıyla Ayrımı
 • Murat Demir
 • Recep Eryılmaz
 • Rahmi Aslan
 • Kasım Ertaş
 • Kerem Taken
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 276-279 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.02.028
Opere ve Non-opere Kolorektal Adenokarsinoma Hastalarında Biyobelirteç Olarak NLR, MPV ve RDW
 • Atilla Bulur
 • Ayça Serap Çakır
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 314-319 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.05.056