Özgün Araştırma

Akut Miyokard Enfarktüslü Hastalarda Mortaliteyi Öngörmede MPVLenfosit Oranı ve MPV-Trombosit Oranının Rolü
 • Serkan Karahan
 • Fahrettin Katkat
 • Sinan Varol
 • Mehmet Fırat Yıldırım
 • Orhan İnce
 • İrfan Şahin
 • Ertuğrul Okuyan
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 32-37 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2021-10-112
Dislipidemik Obez Çocuklarda Nötrofil Lenfosit Oranı ve Platelet Lenfosit Oranının Değerlendirilmesi
 • Tuğçe Damla Dilek
 • Özlem Bostan Gayret
 • Suna Kılınç
 • Meltem Erol
 • Özgül Yiğit
 • Fatih Mete
Bagcilar Med Bull 2019; 4: 56-60 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2019.06.010
COVID-19 Pnömonisinin Kantitatif Hacimsel BT Analizi ve Nötrofillenfosit Oranı ile Korelasyonu
 • Bora Kalaycıoğlu
 • Bahattin Özkul
 • Onural Öztürk
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 56-62 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2021-10-110
Obez çocuklarda ortalama trombosit hacmi ve nötrofil lenfosit oranı hepatosteatoz ile ilişkili mi?
 • Serdar Kertmen
 • Ozlem Bostan Gayret
 • Meltem Erol
 • Ozgul Yigit
 • Fatih Mete
 • Abdulrahman Ozel
Bagcilar Med Bull 2018; 3: 73-77 DOI: 10.5350/BMB20180907060348
Endemik Bölgede Komplike ve Komplike Olmayan Bruselloz Olgularının Değerlendirilmesi
 • Merve Sefa Sayar
 • Dilek Bulut
 • Doğan Barış Öztürk
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 205-211 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2022-03-028
COVID-19 İlişkili İnmenin Özellikleri: Tek Merkezli Bir Prospektif Çalışma
 • Zerrin Yıldırım
 • Sami Ömerhoca
 • Eda Çoban
 • Nilüfer Kale
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 231-239 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2022-06-053
Aferez Trombosit Donörlerinde ABO ve Rh Kan Gruplarına Göre Tam Kan Sayımı Parametreleri
 • Gülden Sincan
 • Fuat Erdem
 • Elif Bulut
 • Suat Sincan
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 256-261 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2022-05-040
Benign ve Malign Böbrek Kitlelerinin Enflamasyon Markerlarıyla Ayrımı
 • Murat Demir
 • Recep Eryılmaz
 • Rahmi Aslan
 • Kasım Ertaş
 • Kerem Taken
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 276-279 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.02.028
Opere ve Non-opere Kolorektal Adenokarsinoma Hastalarında Biyobelirteç Olarak NLR, MPV ve RDW
 • Atilla Bulur
 • Ayça Serap Çakır
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 314-319 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.05.056
Postoperatif Yoğun Bakım Ünitesinde Takip Edilen Olgularda Komplikasyon Gelişimi ile Kan Parametreleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
 • Bedih Balkan
 • Mustafa Çelik
 • Büşra Tok Çekmecelioğlu
 • Damla Yavuz
 • Dilek Altun
 • Gülsüm Oya Hergünsel
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 382-389 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.04.052
Bronşiolit Tanısıyla İzlenen Çocuklarda Hastalığın Şiddeti ile Nötrofil/Lenfosit Oranı ve CRP Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
 • Ömer Güneş
 • Meltem Erol
 • Özlem Bostan Gayret
 • Abdulrahman Özel
 • Övgü Büke
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 438-443 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.06.080