Özgün Araştırma

İleri yaş hastalarda kardiyak miksomanın cerrahi tedavisi
  • Kamil Boyacioglu
  • Arzu Antal Donmez
  • Mehmet Aksut
  • Ilknur Akdemir
  • Serkan Ketenciler
  • Taylan Adademir
  • Nihan Kayalar
  • Vedat Erentug
Bagcilar Med Bull 2016; 1: 1-5 DOI: 10.5350/BMB2016010101
Fraksiyonel Akım Rezervi Kullanılarak Saptanan Koroner Lezyon Ciddiyeti ile Sistemik İmmün Enflamasyon İndeksi ve Aterojenik Plazma İndeksi Arasındaki Korelasyon
  • Tuncay Güzel
  • Mehmet Kış
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 247-255 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2022-04-036