Olgu Sunumu

Servikal disk cerrahisi sonrası şişmiş oksidize rejenere sellüloza bağlı kök basısı
 • Azmi Tufan
 • Feyza Karagoz Guzey
 • Abdurrahim Tas
 • Cihan Isler
 • Murat Yucel
 • Ozgur Aktas
 • Mustafa Vatansever
 • Yucel Hitay
Bagcilar Med Bull 2016; 1: 18-22 DOI: 10.5350/BMB2016010104
Ailevi Akdeniz Ateşi Hastalığının çok nadir bir komplikasyonu; kemik iliği ödemi ve psödokist: Olgu sunumu
 • Abuzer Coskun
 • Sevki Hakan Eren
 • Mehmet Eren
 • Sedat Ozbay
Bagcilar Med Bull 2018; 3: 41-44 DOI: 10.5350/BMB20180718070737
Daha önce tanı konulmamış servikal dar kanal olgusunda manyetik rezonans görüntüleme sırasında ani gelişen tetraparezi: Olgu sunumu
 • Feyza Karagoz Guzey
 • Cihan Isler
 • Azmi Tufan
 • Ilker Gulec
 • Burak Eren
 • Abdurrahim Tas
 • Ozgur Yusuf Aktas
 • Mustafa Safi Vatansever
 • Ebru Doruk
 • Murat Yucel
 • Mustafa Ornek
 • Eyup Cetin
Bagcilar Med Bull 2017; 2: 51-54 DOI: 10.5350/BMB20170604055323

Özgün Araştırma

Çocukluk Çağı Arka Çukur Habis Tümörlerinin Değerlendirilmesi: Tek Merkezli Çalışma
 • Burak Eren
 • İlker Güleç
 • Nuri Serdar Baş
Bagcilar Med Bull 2020; 5: 116-122 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.07.28
Konjenital Kalp Hastalığı Olan Pediyatrik Olgularda Kardiyak Kateterizasyon Laboratuvarında Kateterizasyon ve Anjiyografi İşlemlerinde Anestezi Deneyimlerimiz: Tek Merkez 360 Olgu
 • Hatice Dilek Özcanoğlu
 • Funda Gümüş Özcan
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 150-157 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2022-04-035
Yaşlılık Evrelerine Göre Perioperatif Komplikasyon Gelişimine Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi
 • Meliha Orhon Ergün
 • Seniyye Ülgen Zengin
 • Pelin Çorman Dinçer
 • Tümay Umuroğlu
 • Zuhal Aykaç
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 158-164 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2022-05-039
Endemik Bölgede Komplike ve Komplike Olmayan Bruselloz Olgularının Değerlendirilmesi
 • Merve Sefa Sayar
 • Dilek Bulut
 • Doğan Barış Öztürk
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 205-211 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2022-03-028
Crohn Hastalığının Radyolojik Değerlendirmesinde BT Enterografisinin Etkinliği
 • Nevzat Herdem
 • Deniz Esin Tekcan Şanlı
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 257-263 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.02.020
Port Kateterizasyonu: 156 Hastalık Klinik Deneyimimiz
 • Edip Gönüllü
 • Serdar Yeşiltaş
 • Doğan Koca
 • Abdurrahman Aycan
 • Erkan Doğan
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 302-305 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.01.016
Postoperatif Yoğun Bakım Ünitesinde Takip Edilen Olgularda Komplikasyon Gelişimi ile Kan Parametreleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
 • Bedih Balkan
 • Mustafa Çelik
 • Büşra Tok Çekmecelioğlu
 • Damla Yavuz
 • Dilek Altun
 • Gülsüm Oya Hergünsel
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 382-389 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.04.052