Özgün Araştırma

İskemik Beyin Hacminin İskemik Modifiye Albümin Seviyesi ile Korelasyonu
 • Burak Demirci
 • Muhammed Evvah Karakılıç
 • Abuzer Coşkun
 • Cihat Yel
 • Sadık Ahmet Uyanık
 • Kübranur Ünal
 • İsa Başpınar
 • Çilem Çaltılı
 • Selim İnan
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 26-31 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.10.068
Akut İskemik İnmeli Hastalarda Mevsim Değişikliklerinin Böbrek Fonksiyonu Üzerindeki Etkileri
 • Güleser Akpınar
 • Mustafa Boğan
 • Kaan Yusufoğlu
 • Miray Korkmaz
 • Emine Gül Baldane
 • Erdem Çevik
Bagcilar Med Bull 2020; 5: 28-31 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.02.05
Psoriazisli Hastalarda İnteratriyal Blok ve PACİ Skoru Arasındaki İlişki
 • Nijad Bakhshaliyev
 • Asım Enhoş
 • Erdem Karaçöp
 • Ramazan Özdemir
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 32-36 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.08.041
Akut İskemik İnme Geçiren Hastalarda Ortalama Trombosit Hacmi Değerleri ve Prognoza Etkileri
 • Ülkü Figen Demir
Bagcilar Med Bull 2019; 4: 99-105 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2019.10.019
Atriyoventriküler Tam Bloklu Hastalarda Kalıcı Kalp Pili Mod Seçiminin Klinik Önemi
 • Orhan İnce
 • Kamil Gülşen
 • Sevgi Özcan
 • Ertuğrul Okuyan
 • Cengiz Çeliker
Bagcilar Med Bull 2020; 5: 148-151 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.05.018
COVID-19 İlişkili İnmenin Özellikleri: Tek Merkezli Bir Prospektif Çalışma
 • Zerrin Yıldırım
 • Sami Ömerhoca
 • Eda Çoban
 • Nilüfer Kale
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 231-239 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2022-06-053
İnme Sonrası Robot Yardımlı Yürüme Terapisinin Klinik Verileri: Retrospektif Bir Çalışma
 • İlknur Saral
 • Esra Tekeci
 • Yasemin Tuğçe Yayla
 • Engin Çakar
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 319-325 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2022-06-055

Olgu Sunumu

Nedeni Bilinmeyen Ateşin Sık Fakat Genellikle Gözden Kaçan Bir Nedeni: Still Hastalığı
 • Caner Varhan
 • İhsan Solmaz
 • Süleyman Özçaylak
 • Zeynep Kutlu
 • Elif Anık
 • Ahmet Engin Atay
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 189-191 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2022-02-023