Özgün Araştırma

Preoperatif Değerlendirmede COVID-19 Tanısında Radyolojik Görüntülemenin ve Ters Transkriptaz Polimeraz Zincir Reaksiyonu Testinin Karşılaştırılması
 • Güler Özgül
 • Efsun Gonca Uğur Chousein
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 6-11 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.2021-08-088
COVID-19 Pnömonisinin Kantitatif Hacimsel BT Analizi ve Nötrofillenfosit Oranı ile Korelasyonu
 • Bora Kalaycıoğlu
 • Bahattin Özkul
 • Onural Öztürk
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 56-62 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2021-10-110
Asimetrik Dimetilarjininin COVID-19’daki Rolü
 • Müfide Arzu Özkarafakılı
 • Zeynep Mine Yalçınkaya
 • Mustafa İlteriş Bardakçı
 • Işık Kibar Akıllı
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 102-109 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2022-01-06
Türkiye’de İki Farklı Bölgede COVID-19’un Zamansal ve Klinik Farklılıklarının Çok Merkezli Bir Değerlendirmesi: İstanbul ve Diyarbakır’ın Karşılaştırılması
 • Özlem Vuran
 • Deniz Esin Tekcan Şanlı
 • Ahmet Necati Şanlı
 • Aytuğ Altundağ
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 180-188 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2022-02-020
COVID-19 Pandemisi Sırasında Bir Teletıp Deneyimi: Obezitesi Olan Hastaların Telefon Görüşmeleriyle Takibi
 • Feray Akbaş
 • Hanife Usta Atmaca
 • Mehmet Emin Pişkinpaşa
Bagcilar Med Bull 2020; 5: 199-203 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.08.052
COVID-19 Salgınının Kadın Cinsel Davranışına Etkisi
 • Evrim Ebru Kovalak
 • Özlem Karabay Akgül
 • Tolga Karacan
 • Özlem Yüksel Aybek
 • Hakan Güraslan
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 271-275 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.03.036
MIS-C Tanısıyla Takip Edilen Hastalarımızın Klinik Özelliklerinin Değerlendirilmesi
 • Abdulrahman Özel
 • Meltem Erol
 • Sertaç Hanedan Onan
 • Özlem Bostan Gayret
 • Ülkem Koçoğlu Barlas
 • Selen Mandel Işıklı
 • Volkan Tosun
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 295-301 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.05.064
Hamile Kadınlarda COVID-19 Pandemisinin Depresyon, Anksiyete ve Stres Düzeyleri Üzerine Etkisi
 • Elif Çiler Eren
 • Sevda Gümüş Şanlı
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 306-313 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.04.050
COVID-19 Tanılı Yoğun Bakım Hastalarında Favipiravir Kombine Tedavisinin Sonuçları
 • Habip Yılmaz
 • Abdullah Emre Güner
 • Murat Altuntaş
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 339-345 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.07.084

Editöre Mektup

COVID-19 Pandemisinde Kritik Hastaların Tedavisi için Yoğun Bakım Ünitelerinin Kapasite Artışı
 • Kerem Erkalp
 • Mehmet Salih Sevdi
 • Ali Özalp
Bagcilar Med Bull 2020; 5: 67-68 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.04.011

Olgu Sunumu

COVID-19 Enfeksiyonu Olan Çocuk Hastalarda Trakeostomi
 • Nihal Akçay
 • Zahide Mine Yazıcı
 • Mehmet Emin Menentoğlu
 • Ayşe İrem Sofuoğlu
 • İbrahim Sayın
 • Esra Şevketoğlu
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 80-84 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2021-11-116
COVID-19 İlişkili Kawasaki Hastalığı: İlk Çocukluk Çağı Multisistem Enflamatuvar Sendrom Tanılı Olgumuz
 • Ülkem Koçoğlu Barlas
 • Sertaç Hanedan Onan
 • Meltem Erol
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 350-354 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.05.067
Yenidoğanlarda COVID-19 (SARS-CoV-2) Enfeksiyonu: Tek Merkezli Bir Olgu Serisi
 • Emrah Can
 • Çağrı Cumhur Gök
 • Şahin Hamilçıkan
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 455-458 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.06.074

Derleme

COVID-19 Salgını Sırasında Egzersiz Fizyolojisi ve Önemi
 • Aysu Kılıç
 • Kerem Erkalp
 • Nuran Darıyerli
Bagcilar Med Bull 2022; 7: 85-89 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2022.2022-03-027