Editöre Mektup

COVID-19 Pandemisinde Kritik Hastaların Tedavisi için Yoğun Bakım Ünitelerinin Kapasite Artışı
 • Kerem Erkalp
 • Mehmet Salih Sevdi
 • Ali Özalp
Bagcilar Med Bull 2020; 5: 67-68 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.04.011

Özgün Araştırma

COVID-19 Pandemisi Sırasında Bir Teletıp Deneyimi: Obezitesi Olan Hastaların Telefon Görüşmeleriyle Takibi
 • Feray Akbaş
 • Hanife Usta Atmaca
 • Mehmet Emin Pişkinpaşa
Bagcilar Med Bull 2020; 5: 199-203 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2020.08.052
COVID-19 Salgınının Kadın Cinsel Davranışına Etkisi
 • Evrim Ebru Kovalak
 • Özlem Karabay Akgül
 • Tolga Karacan
 • Özlem Yüksel Aybek
 • Hakan Güraslan
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 271-275 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.03.036
MIS-C Tanısıyla Takip Edilen Hastalarımızın Klinik Özelliklerinin Değerlendirilmesi
 • Abdulrahman Özel
 • Meltem Erol
 • Sertaç Hanedan Onan
 • Özlem Bostan Gayret
 • Ülkem Koçoğlu Barlas
 • Selen Mandel Işıklı
 • Volkan Tosun
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 295-301 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.05.064
Hamile Kadınlarda COVID-19 Pandemisinin Depresyon, Anksiyete ve Stres Düzeyleri Üzerine Etkisi
 • Elif Çiler Eren
 • Sevda Gümüş Şanlı
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 306-313 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.04.050
COVID-19 Tanılı Yoğun Bakım Hastalarında Favipiravir Kombine Tedavisinin Sonuçları
 • Habip Yılmaz
 • Abdullah Emre Güner
 • Murat Altuntaş
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 339-345 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.07.084

Olgu Sunumu

COVID-19 İlişkili Kawasaki Hastalığı: İlk Çocukluk Çağı Multisistem Enflamatuvar Sendrom Tanılı Olgumuz
 • Ülkem Koçoğlu Barlas
 • Sertaç Hanedan Onan
 • Meltem Erol
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 350-354 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.05.067
Yenidoğanlarda COVID-19 (SARS-CoV-2) Enfeksiyonu: Tek Merkezli Bir Olgu Serisi
 • Emrah Can
 • Çağrı Cumhur Gök
 • Şahin Hamilçıkan
Bagcilar Med Bull 2021; 6: 455-458 DOI: 10.4274/BMB.galenos.2021.06.074