Özgün Araştırma

Kurban bayramında kurban kesimi esnasında yaşanan yaralanmaların değerlendirilmesi

10.5350/BMB20180911093100

  • Mehmet Murat Oktay
  • Mustafa Bogan

Gönderim Tarihi: 11.09.2018 Kabul Tarihi: 16.10.2018 Bagcilar Med Bull 2018;3(4):55-59

Amaç:

Bu çalışma, 2017 kurban bayramının ilk gününde, kurban kesimi esnasında yaşanan yaralanmalar nedeniyle, Gaziantep Üniversitesi Hastanesi Acil Servisine başvuran hastaları kapsamaktadır.

Yöntem:

Dört gün süren bayramın ilk gününde, hayvan kesimi ve et işleme sırasında meydana gelen yaralanmalar nedeni ile 47 hasta acil servisimize başvurdu.

Bulgular:

Bu hastaların %25.5’i kadın (n=12), %74.5’i erkekti (n=35). Ortalama yaş erkekler için 37.7±12.5, kadınlar için 40.3±12.6 ve tüm grup için 38.05±12.35 olarak bulundu. Bir hasta hariç (%2.1) olguların hiç biri kasap değildi ve tüm olgular kendini yaralama şeklinde idi. Tendon yaralanmaları %10.6 (n=5) hastada görülürken 42 hastada (%89.3) cilt ve cilt altı doku kesiği görüldü. Arteriovenöz yaralanma olarak, yalnızca bir hastada (%2.1) sefalik ven kesisi saptandı. Bir hastada dijital sinir kısmen kesilmişti. Hastaların 5’i (%10.6) hastaneye yatırılırken diğerleri acil servisteki tedavilerinden sonra taburcu edildi. Bir aylık izlem sonucunda kalıcı yeti yitimi veya işlev kaybı gözlenmedi.

Sonuç:

Kurban kesimi sırasında karşılaşılabilecek yaralanmalar önlenebilir yaralanmalardır. Kurban kesimi esnasındaki yaralanmalar, işlemin profesyonel kişiler tarafından yapılması ile en aza indirilebilir.

Anahtar Kelimeler: Kurban bayramı, kesi, ekstremite kesisi, tendon kesisi, acil tıp