Özgün Araştırma

Kadınlarda Vücut Kompozisyonu ve Obezitenin Değerlendirilmesinde Beden Kütle İndeksi ve Biyoelektrik İmpedans Analiz Yöntemlerinin Karşılaştırılması

10.4274/BMB.galenos.2022.2021-12-124

  • Fatih Sırıken
  • Ersen Ertekin
  • Cengiz Ünsal
  • Arif Aktuğ Ertekin
  • Hakan Öztürk
  • Anna Beatriz Rodriguez
  • Ayla Gülden Pekcan

Gönderim Tarihi: 10.12.2021 Kabul Tarihi: 24.01.2022 Bagcilar Med Bull 2022;7(1):43-48

Amaç:

Obezite tanısında sıklıkla beden kütle indeksi (BKİ) kullanılmakla birlikte, vücut yağ düzeyini ortaya koymaması dezavantajlı noktasıdır. Bu çalışmanın amaçları diyet polikliniğine başvuran, (1) 20-60 yaş grubu kadın bireylerde, BKİ ve biyoelektrik impedans analiz yöntemi (BİA) ile doğrudan saptanan vücut yağ yüzdesini (VYBİA%) kullanarak obezite durumunu ve (2) BKİ ve VYBİA% arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir.

Yöntem:

Çalışma 20-60 yaş arası 100 kadın bireyle yürütülmüştür. Bu araştırma tanımlayıcı tiptedir. Araştırma verileri ve vücut yağ yüzdesi (% BFBİA) değerleri, poliklinik BİA kayıtlarından Ekim-Kasım 2020 arasında elde edilmiştir. Vücut ağırlığı ve boy uzunluğu ölçümleri kullanılarak BKİ hesaplanmıştır. Bireylerde obezite görülme sıklığı BKİ ve vücut yağ yüzdesi (VYBİA%) kullanılarak belirlenmiştir. İstatistik olarak Pearson korelasyon testi ve tek-yönlü varyans analizi kullanılmıştır.

Bulgular:

BKİ’ye göre kadınların %53’ü, BİA ile elde edilen vücut yağ yüzdesine göre %46’sı obez bulunmuştur. BKİ ve vücut yağ yüzdesi kullanılarak saptanan obezite arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır (p=0,322). BİA’ya göre obez bireylerin ortalama vücut yağ yüzdesi (VYBİA%) %40±18 olarak saptanmıştır. BİA yöntemi kullanılarak BKİ’ye göre şişman, hafif şişman ve normal vücut ağırlığındaki kadınların vücut yağ yüzdeleri ise sırasıyla %40,4±5,30, %34,4±4,1, ve %23,2±6,2 olarak belirlenmiştir (p<0,001).

Sonuç:

BKİ ve VYBİA% birbiriyle pozitif olarak ilişkilidir. Vücut yağ yüzdesinin eşlik ettiği BKİ, kadın bireylerde şişmanlığın daha iyi bir tanımlanmasını sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: Beden kütle indeksi, biyoelektrik impedans analizi, obezite, vücut yağ yüzdesi

Tam Metin (İngilizce)