Olgu Sunumu

Bupropion Zehirlenmesine Bağlı Status Epileptikus Sonrası Fokal Nöbet: Olgu Sunumu

10.4274/BMB.galenos.2022.2021-09-100

  • Nihal Akçay
  • Hasan Serdar Kıhtır
  • Mey Talip Petmezci
  • Ülkem Koçoğlu Barlas
  • Esra Şevketoğlu

Gönderim Tarihi: 27.09.2021 Kabul Tarihi: 21.06.2022 Bagcilar Med Bull 2022;7(1):77-79

On üç aylık erkek hasta bupropion alımı sonrası tonik-klonik nöbet ile başvurdu. Fizik muayenede taşikardik, takipneik, oral mukozası kuru ve dilate pupilleri vardı. Status epileptikus ve kardiyak tutulumu olan hasta, intravenöz tiyopental enfüzyonu ve lipid emülsiyon uygulanması ile tedavi edildi. Elektrokardiyografide bilateral temporal epileptik aktiviteyi içeren yalama, perioral klonik kasılma şeklinde fokal nöbetler gözlendi. Bildiğimiz kadarıyla, bupropion zehirlenmesi ile ilişkili status epileptikus gösteren çok sayıda olgu bildirilmiştir; ancak bunların hiçbirinde geç fokal nöbet yoktur ve olgumuz literatürdeki en genç olgudur.

Anahtar Kelimeler: Bupropion zehirlenmesi, fokal nöbet, lipid emülsiyon tedavisi, status epileptikus, uzun QTc

Tam Metin (İngilizce)