Olgu Sunumu

Bupropion ile İlişkili Anormal Uterin Kanama: Olgu Sunumu

10.4274/BMB.galenos.2022.2022-06-061

  • Melek Kanarya Vardar
  • Evrim Ebru Kovalak

Gönderim Tarihi: 21.06.2022 Kabul Tarihi: 08.08.2022 Bagcilar Med Bull 2022;7(3):288-290

Literatürde, antidepresan tedavisi yan etkisi olarak selektif serotonin reuptake inhibitörleri ile ilişkili çok sayıda anormal uterin kanama olgusu bildirilmiştir. Bir norepinefrin-dopamin geri alım inhibitörü olan bupropion ile ilişkili anormal uterin kanama bu tarihe kadar sadece iki olgu sunumunda bildirilmiştir. Yirmi sekiz yaşında, oligomenoreik kadın hasta, depresyon belirtileri ile kliniğimize başvurdu. Hastaya majör depresyon tanısı konuldu ve bupropion 150 mg/gün reçete edildi. Tedavinin başlamasından sonra hastada, ilacın kesilmesi ile düzelen hafif-orta derecede düzensiz uterin kanama gelişti. Hastanın anamnezinde daha önceki bupropion tedavisi ile de aynı yan etkinin gelişmiş olduğu bilgisi edinildi. Kapsamlı bir inceleme sonrasında, bu yan etkinin bupropion ile güçlü bir şekilde ilişkili olabileceği düşünüldü. Bu olgu, antidepresanların kanama anormalliklerine, özellikle bupropion kullanımına bağlı vajinal kanamalara neden olabileceği görüşünü desteklemektedir. Bupropion reçetesi yazan doktorlar, bu tür yan etkileri belirlemek için hastalarını dikkatle izlemelidirler.

Anahtar Kelimeler: Anormal uterin kanama, bupropion, olgu sunumu, yan etki

Tam Metin (İngilizce)