Özgün Araştırma

Bangladeş’teki hastanelerde toplanan Pseudomonas aeruginosa ve Staphylococcus aureus izolatlarında bulunan dezenfektanlara karşı azaltılmış duyarlılık ve çoklu ilaca direnç gelişimi arasında karşılaştırma

10.5350/BMB20170828103017

  • Tarequl Islam
  • Otun Saha
  • Sharmin Sultana
  • Md. Hridoy
  • Mahmudul Hasan
  • Sadiatul Marzan
  • Mohammad Musfiqur Rahman

Gönderim Tarihi: 15.08.2017 Kabul Tarihi: 11.09.2017 Bagcilar Med Bull 2017;2(4):88-97

Mikroorganizmaların giderilmesini sağlamak amacıyla hastaneler ve sağlık tesislerinde dezenfektanlar ve çeşitli tür ilaçlar kullanılmaktadır. Bilindiği gibi uygunsuz kullanımdan dolayı mikroorganizmaların dezenfektanlara karşı gösterdiği duyarlılık azalıyor ya da minimum engelleyici konsantrasyonu (MEK) günbegün artıyor. Çalışmamız, Bangladeş’in Noakhali bölgesinde bulunan 5 hastaneden alınan 25 tane Pseudomonas aeruginosa ve 40 tane Staphylococcus aureus hastane izolatlarında, dezenfektanlara ve antibiyotiklere karşı gelişen azaltılmış direnç derecelerini karşılaştırmayı amaçladı. Seçilmiş olan P. aeruginosa ve S. aureus izolatlarının iki dezenfektan (Savlon ve Harpic) ve on tane farklı antimikrobiyal ajana karşı gösterdiği duyarlılıklar araştırılıp karşılaştırıldı. Bütün hastane izolatlarının çoklu ilaca direnç kalıpları, agar diffüzyon yöntemi kullanarak saptanıp dezenfektanların MEK'leri seri seyreltme yöntemiyle bulundu. Hem P. aeruginosa hem de S. aureus’un bütün hastane izolatları çoklu ilaca dirençli bulundu. Ne 25 P. aeruginosa izolatında ne de 40 S. aureus izolatlarında, şiddetli açık dezenfektanlara karşı direnç bulundu. İlginçtir ki, Savlon’un yeterli MEK'si hem 25 P. aeruginosa izolatı hem 40 S. aureus izolatı için %0,5 ile %0,7 (hacimsel oran) aralığında seyrederken, Harpic’in MEKsi bütün hastane izolatları için %2 ila %2,5 (hacimsel oran) aralığında bulundu. Ancak S. aureus’un dört tane izolatı Harpic’e karşı %1,75 (hacimsel) solüsyonda MEK'ye ulaştı. Dezenfektan ve antibiyotiklere karşı gelişen eş zamanlı direncin hiçbir belirtisi bulunmadı. Özetle, engelleyici konsantrasyonla kullanılan dezenfektanların (Savlon ve Harpic) P. aeruginosa ve S. aureus’un çoklu ilaca direnç kazanımı için sorumlu tutulması mümkün değil.

Anahtar Kelimeler: dezenfektanlar, çoklu ilaca direnç, P. aeruginosa, S. aureus