ISSN: 2547-9431
T.C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesinin süreli bilimsel yayınıdır.
Sol gluteal bölge ve aksillada görülen pankreas karsinomunun cilt metastazı
Ozan Beytemur, Cem Albay, Oktay Adanir, Asuman Chiomet Amet, Mehmet Akif Gulec
Bagcilar Medical Bulletin 2016;1(1):23-25
Pankreas kanserleri tanı konulduğunda genellikle ileri evre ve metastatik durumadır. Cilt metastazı oldukça nadir görülmekte olup, genellikle periumbilical alanda görülmektedir. Non-umbilical metastaz ise oldukça nadirdir. Literatürde günümüze kadar 19 olgu bildirilmiştir. Gluteal yumuşak doku bölgesinde ise yalnızca bir olgu bildirilmiş olup, sunduğumuz olgu 2. olgudur. Bu sunumda sol gluteal yumuşak doku ve sol aksilla bölgesinde kitle ile başvuran hastada tanı koyduğumuz ve palyatif amaçlı cerrahi eksizyon uyguladığımız pankreas karsinomunun cilt metastazı olgusunu literatür eşliğinde sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Aksilla, kalça, cilt metastazı, pankreas karsinomu

Copyright © 2016 Bagcilar Medical Bulletin All rights reserved. Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık A.Ş.