ISSN: 2547-9431
T.C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesinin süreli bilimsel yayınıdır.
Primer açık açılı glokom ve normal basınçlı glokomda renkli doppler ultrasonografi parametreleri ile retrobulber kan akımının değerlendirilmesi
Mehmet Oncu
Bagcilar Medical Bulletin 2018;3(4):60-64
Amaç: Primer açık açılı glokom körlüğün önemli nedenlerinden biridir. Retrobulber hemodinaminin değerlendirilmesi primer açık açılı glokom ve normal tansiyonlu glokomda progresyonu tesbit açısından faydalı olabilir. Bu çalışmada primer açık açılı glokom ve normal tansiyonlu glokom hastalarında renkli Doppler ultrasonografi ile retrobulber arterlerin akım hızlarını ve rezistivite endekslerini inceledik.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 30 primer açık açılı glokom, 10 normal tansiyonlu glokom olgusu dahil edildi. Kontrol grubu 15 normal bireyden oluşmaktaydı. Ölçümler oftalmik, santral siliar ve posterior siliar aterlerden yapıldı.

Bulgular: Kontrol grubu ile kıyaslandığında her iki glokom grubunda santral retinal arter ve posterior siliar arter diastol sonu hız değerlerinde anlamlı azalma ve rezistivite endeksi değerlerinde anlamlı artış tespit edildi. Tepe sistolik hız değerlerinde ise istatistiksel olarak anlamlı olmasa da kontrol grubuna oranla azalma tespit edildi. Heriki glokom grubu arasında yapılan karşılaştırmada retrobulber kan akım değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı fark elde edilmedi.

Sonuç: Çalışmamız primer açık açılı ve normal tansiyonlu glokom hastalıklarında ortaya çıkan retrobulber kan akım değişikliklerinin glokomatöz optik sinir hasarında önemli rol oynayabileceğini ve renkli Doppler ultrasonografinin bu tür hastaların klinik takibinde uygun bir non invaziv görüntüleme yöntemi olduğunu gösterdi.

Anahtar Kelimeler: normal tansiyonlu glokom, primer açık açılı glokom, renkli Dopler ultrasonografi

KAYNAKLAR
1.Kingman S. Glaucoma is the second leading cause of blindness globally. Bull World Healthy Organ 2004;82:887-888.

2.Harris APS, Siesky B, Zore M,Tobe LA. Ophtalmic imagingof ocular circulation for detecting disease. Biomed Imaging 2014;163-185.

3.Suprasanna K, Shetty CM, Charadutt S, Kadavigere R. Doppler evaluation of ocular vessels in patients with primary open angle glaucoma. J Clin Ultrasound 2014;42:486-491.

4.Ferreras A. Glaucoma imaging. Ed Springer 2016;125-127;137-141.

5.Hayrey SS. Invivo Choroidal circulation and its Watershad zones. Eye 1990:4;273-289.

6.Hayrey SS. Vascular factors in the patogenezis of glaucomatous optic neuropathy, in Drance SM (ed) Symposium on Glaucoma, Ocular Blood Flow and Drug Treatment, Baltimore, 1991:33-41.

7.Cilfford J, Belden, Patricia L. Abbit, Kevin A. Beadles Color Doppler US of the orbit. Radiographics 1995;15:589-608.

8.Godwyn K, Waltman SR, Becker B. Primary open angle glaucoma in dalescentsal young adults. Arch ophthalmol 1970;84:529.

9.Tribble JR, Sergott RC, Spacth GL, Wilson RP, Moster MR, et al. Trabeculectomy is assosiated with retrobulber hemodynamic changes a color Doppler analysis. Ophthalmology 1994;101:340-351.

10.Németh J, Kovács R, Harkányi Z, Knézy K, Sényi K, Marsovszky I. Observer experience improves reproducibility of color Doppler sonography of orbital blood vessels. Journal of Clinical Ultrasound 2002;30:332-335.

11.Onol M. Glokomda tanı yöntemleri. Turkiye Klinikleri J Ophthalmol 1992;1:42-50. (Turkish)

12.Galassi P, Sodi A, Casi P. Color Doppler imaging in the avaluation of optic nerve blood supplay in normal and glaucomatous subjects. Int Ophthalmol 1992;16:273-276.

13.Rankin SJ, Walman BE, Buckley AR, Drance SM, Color Doppler imaging and spectral analysis of the optic nerve vasculature in glaucoma. American journal of ophthalmology 1995;119:685-693.

14.Harris A, Spaeth GL, Sergott RC, Louis B. Retrobulber Arteriel Hemodynamic Effe Betaxololand Timolol in normal tension Glaucoma. AJ Ophthalmol 1995;120:168-175.

15.Mcload SD, West SK, Quigky HA. A longitidunal study of the relationship between intraocular and blood pressure. Investigative Ophthalmology & Visual Science 1990;31:2361-2366.
Copyright © 2016 Bagcilar Medical Bulletin All rights reserved. Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık A.Ş.